Aktualności

Wspólne działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i Urzędu Miasta w Ostrołęce skierowane na przeciwdziałaniu uzależnieniom

Data publikacji 30.10.2018

W Ostrołęckim Centrum Kultury zostały przeprowadzone kolejne działania skierowane do młodzieży dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy. W ich ramach ponad 250 uczniów z terenu naszego miasta zostało zaproszonych na film dotykający tego, jakże ważnego problemu społecznego. ,,Nietypowa” akcja profilaktyczna została poprzedzona rozmową z młodzieżą, m.in. wieloletniego terapeuty uzależnień, który omówił proces ,,wyjścia” z nałogu, a także trudności z tym związane. Organizatorem dzisiejszej akcji był Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański oraz Urząd Miasta Ostrołęki na czele z Prezydentem Miasta Panem Januszem Kotowskim. Dziękujemy licznie przybyłej młodzieży oraz pedagogom za uczestnictwo w akcji, która przeciwstawia się takiemu ważnemu problemowi społecznemu, jakim bez wątpienia jest uzależnienie.

Mając świadomość tego, że aby dotrzeć do młodego człowieka stale trzeba szukać nowych, czasem niekonwencjonalnych rozwiązań ostrołęcka komenda policji wspólnie ze Urzędem Miasta w Ostrołęce zaprosiła dziś  młodzież z terenu naszego miasta na projekcje filmu ,,Najlepszy”, który dotyka zagrożenia, jakim bez wątpienia jest uzależnienie od narkotyków i dopalaczy.

Pomysłodawcą  działań jest Wydział Prewencji ostrołęckiej komendy, na czele z jego Naczelnikiem podkom. Piotrem Góralczykiem. W akcję byli także zaangażowani policjanci z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej i Patologii.

Po przywitaniu  uczestników akcji Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce kom. Andrzej Dziadak oraz Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Janusz Kotowski skierowali do młodzieży kilka słów na temat przedmiotowego zagrożenia, następnie  odbyła się pogadanka z uczestnikami szkolenia.

Prowadził ją oficer prasowy ostrołęckiej komendy, który omówił działania podejmowane przez ostrołęckich funkcjonariuszy na rzecz przeciwdziałania różnego rodzaju uzależnieniom oraz wpływie jaki młody człowiek ma na swoich rówieśników. Poruszone zostały także aspekty dotyczące regulacji prawnej dotyczące nieletnich oraz osób dorosłych.

Przed seansem głos zabrał też Mariusz Kowarski z Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Lipiance oraz terapeuta w ośrodku w Ostrołęce, który od wielu lat pomaga osobom uzależnionym. Terapeuta omówił proces ,,wyjścia” z nałogu, a także trudności z tym związane.

Jednak najważniejszym punktem spotkania była projekcja filmu „Najlepszy” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. To historia Jerzego Górskiego, który jako młody chłopak popadł w nałóg narkotykowy. W ciągu kilku lat znalazł się na skraju życia i śmierci. Przedawkowali jego przyjaciele, dziewczyna, niemal stracił córkę. Ratunkiem okazał się sport. Górski zaczął trenować triathlon – pływanie, bieganie i kolarstwo. Mimo wielu przeciwności losu i uzależnienia postanowił wziąć udział w największych zawodach tego typu na świecie – Iron Manie organizowanym w Stanach Zjednoczonych.

Historia bohatera pokazuje jak ciężkie jest życie w uzależnieniu, jak mało osób wychodzi z nałogu, a ci którym się to udaje to nieliczne jednostki, których życie to ścieżka przetrwania. Seans pokazał co narkotyki potrafią zrobić z człowiekiem, jego psychiką i jak niszczą im życie, ale również był przestrogą i motywacją dla ludzi którzy walczą z własnymi słabościami.

 

Akcja nie mogłaby się odbyć bez ogromnego zaangażowania i wsparcia kierownictwa i pracowników Ostrołęckiego Centrum Kultury za które serdecznie dziękujemy.

 

asp. Tomasz Żerański

Powrót na górę strony