OSTROŁĘKA: Rewir I - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

OSTROŁĘKA: Rewir I

Data publikacji 23.11.2016

                                                                                                                             

„Wojciechowice”

 asp. Łukasz Bednarczyk

telefon kom. 696-497-164

telefon stacjonarny: 29 760 14 96

adres e-mail: dzielnicowy.wojciechowice@ra.policja.gov.pl

Legionowa, aleja Wojska Polskiego, Czwartaków, ks. Mieszka I, Władysława Broniewskiego, Budowlanych, Elektryczna,
Energetyczna, Fabryczna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gwardii Ludowej, Kołobrzeska, Koszarowa,
Łomżyńska, Łużycka, Partyzantów, Piękna, Gen. Kazimierza Pułaskiego, V Pułku Ułanów, Gen. Józefa Sowińskiego,
Gen. Tomasza Turskiego, Wiaduktowa, Dywizjonu 303, Wspólna, Środkowa, Krańcowa, ks. Pęksy,
Gen. Kazimierza Puławskiego, Ks. Krzemińskiego. Jasna.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadzi działania priorytetowe związane  z rejonem Szkoły Podstawowej nr 4 oraz bloku przy ul. Legionowej 15 gdzie młodzież zagrożona demoralizacją w godzinach 18.00-21.00 zakłóca porządek     publiczny, zaśmieca ten teren oraz dopuszcza się dewastacji mienia. Do opisanych zdarzeń dochodzi w ciągu całego tygodnia.

Założony cel do osiągnięcia: spadek skarg mieszkańców o 10%

Podmioty współpracujące: Wydział Patrolowy oraz Straż Miejska w O-ce.

_________________________________________________________

„Traugutta”, Parkowe" i Park Miejski"

 

asp.  Piotr Bojarski
telefon kom. 696-497-157

telefon stacjonarny: 29 760 14 90

adres e-mail: dzielnicowy.parkowe@ra.policja.gov.pl

Zwycięzców, Podchorążych, Obrońców, Walecznych, Ciasna, Bojowników, Poległych,  22 Lipca, , Gen. Ludwika Kickiego, Kurpiowska
do skrzyżowania z 22-go Lipca, Fornalskiej,  Pionierów, Szarych Szeregów, Wioślarska, Czeczotka,  ppłk Edwarda Filochowskiego
– „Sana”, Gen. J.L. Sowińskiego, Dolna, Płk. Chomicza, Romualda Traugutta- nr parzyste i nieparzyste,  Park Miejski, Sportowa, 
Papiernicza, Celulozowa, Sygietyńskiego, Piłsudskiego nr nieparzyste od skrzyżowania z ul. Parkową do ul. Hallera.

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania związane z rejonem lokalu lokalu gastronomicznego  "The Kebab King" w Ostrołęce przy ul. Hallera 29, gdzie w godzinach 18.00-04.00 w różne dni tygodnia gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscach objętych
zakazem oraz zakłócające ład i porządek publiczny.  

Założony cel do osiągnięcia: zmniejszenie liczby zgłoszeń mieszkańców oraz interwencji zgłaszanych dyżurnemu jednostki o 20%. Sposób oceny realizacji - ilościowy - kontrola i obserwacja rejonu lokalu oraz przeprowadzanie spotkań ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz mieszkańcami
pobliskich bloków, domów. 

Podmioty współpracujące: Straż Miejska Ostrołęki, Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniow, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce .

_________________________________________________________

„Traugutta” i Parkowe”