OSTROŁĘKA: Rewir I - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

OSTROŁĘKA: Rewir I

Data publikacji 23.11.2016

                                                                                                                             

„Wojciechowice”

mł. asp. Łukasz Bednarczyk

telefon kom. 696-497-164

telefon stacjonarny: 29 760 14 96

adres e-mail: dzielnicowy.wojciechowice@ra.policja.gov.pl

Legionowa, aleja Wojska Polskiego, Czwartaków, ks. Mieszka I, Władysława Broniewskiego, Budowlanych, Elektryczna,
Energetyczna, Fabryczna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gwardii Ludowej, Kołobrzeska, Koszarowa,
Łomżyńska, Łużycka, Partyzantów, Piękna, Gen. Kazimierza Pułaskiego, V Pułku Ułanów, Gen. Józefa Sowińskiego,
Gen. Tomasza Turskiego, Wiaduktowa, Dywizjonu 303, Wspólna, Środkowa, Krańcowa, ks. Pęksy,
Gen. Kazimierza Puławskiego, Ks. Krzemińskiego. Jasna.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z paleniem tytoniu oraz zaśmiecaniem terenu przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Czwartaków w Ostrołęce. Podejmuje również takie działania względem osób przebywających w rejonie przystanku MZK i kompleksu leśnego usytuowanego przy skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ul. Czwartaków.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie osób zaśmiecających miejsca publiczne oraz palących wyroby tytoniowe w rejonie przystanku autobusowego, wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających wykroczenia oraz nieletnich przejawiających zachowania świadczące o demoralizacji.

Podmioty współpracujące: Straż Miejska Ostrołęki, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce.

_________________________________________________________

„Traugutta”, Parkowe" i Park Miejski"

 

mł. asp.  Piotr Bojarski
chwilowo brak telefonu komórkowego; nr tel. do sierż. szt. Adrian Pakulnis: 696-497-212

telefon stacjonarny: 29 760 14 94

adres e-mail: dzielnicowy.parkowe@ra.policja.gov.pl

Zwycięzców, Podchorążych, Obrońców, Walecznych, Ciasna, Bojowników, Poległych,  22 Lipca, , Gen. Ludwika Kickiego, Kurpiowska
do skrzyżowania z 22-go Lipca, Fornalskiej,  Pionierów, Szarych Szeregów, Wioślarska, Czeczotka,  ppłk Edwarda Filochowskiego
– „Sana”, Gen. J.L. Sowińskiego, Dolna, Płk. Chomicza, Romualda Traugutta- nr parzyste i nieparzyste,  Park Miejski, Sportowa, 
Papiernicza, Celulozowa, Sygietyńskiego, Piłsudskiego nr nieparzyste od skrzyżowania z ul. Parkową do ul. Hallera.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych, tj.: gromadzenie się w godz. od 9:00 do 22:00,w rejonie sklepu "Elita" przy ul. Traugutta w Ostrołęce osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócają spokój i porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsca publiczne.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby zgłoszeń mieszkańców o 10%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

Podmioty współpracujące: Straż Miejska Ostrołęki, właściciele i pracownicy sklepu "Elita".

_________________________________________________________

„Traugutta” i Parkowe”