OSTROŁĘKA: Rewir I - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

OSTROŁĘKA: Rewir I

Data publikacji 23.11.2016

                                                                                                                             

„Wojciechowice”

 asp. Łukasz Bednarczyk

telefon kom. 696-497-164

telefon stacjonarny: 29 760 14 96

adres e-mail: dzielnicowy.wojciechowice@ra.policja.gov.pl

Legionowa, aleja Wojska Polskiego, Czwartaków, ks. Mieszka I, Władysława Broniewskiego, Budowlanych, Elektryczna,
Energetyczna, Fabryczna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gwardii Ludowej, Kołobrzeska, Koszarowa,
Łomżyńska, Łużycka, Partyzantów, Piękna, Gen. Kazimierza Pułaskiego, V Pułku Ułanów, Gen. Józefa Sowińskiego,
Gen. Tomasza Turskiego, Wiaduktowa, Dywizjonu 303, Wspólna, Środkowa, Krańcowa, ks. Pęksy,
Gen. Kazimierza Puławskiego, Ks. Krzemińskiego. Jasna.

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2019 roku, przeprowadzi działania priorytetowe związane ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem porządku publicznego poprzez krzyki i używanie słów wulgarnych na terenie parku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce.

Założony cel do osiągnięcia: spadek skarg mieszkańców o 20% oraz spadek ilości zgłoszonych interwencji o 20%.

Podmioty współpracujące: Straż Miejska Ostrołęki.

_________________________________________________________

„Traugutta”, Parkowe" i Park Miejski"

 

asp.  Piotr Bojarski
telefon kom. 696-497-157

telefon stacjonarny: 29 760 14 90

adres e-mail: dzielnicowy.parkowe@ra.policja.gov.pl

Zwycięzców, Podchorążych, Obrońców, Walecznych, Ciasna, Bojowników, Poległych,  22 Lipca, , Gen. Ludwika Kickiego, Kurpiowska
do skrzyżowania z 22-go Lipca, Fornalskiej,  Pionierów, Szarych Szeregów, Wioślarska, Czeczotka,  ppłk Edwarda Filochowskiego
– „Sana”, Gen. J.L. Sowińskiego, Dolna, Płk. Chomicza, Romualda Traugutta- nr parzyste i nieparzyste,  Park Miejski, Sportowa, 
Papiernicza, Celulozowa, Sygietyńskiego, Piłsudskiego nr nieparzyste od skrzyżowania z ul. Parkową do ul. Hallera.

Dzielnicowy, w drugiej  połowie 2019 roku, przeprowadzi działania priorytetowe związane ze zmniejszeniem ilości interwencji dot. zakłócania porządku publicznego mieszkańcom okolicznych bloków mieszkalnych przy ulicach: Papiernicza i Sygietyńskiego oraz przechodniom, spacerowiczom w rejonie Parku Miejskiego w Ostrołęce. Do zdarzeń dochodzi najczęściej w różne dni tygodnia najczęściej w godzinach 16-22

Założony cel do osiągnięcia: zmniejszenie liczby zgłoszeń, skarg mieszkańców zgłaszanych bezpośrednio dzielnicowemu oraz zgłaszanych dyżurnemu jednostki        o 10% w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2019 r. (16 zgłoszeń)

Podmioty współpracujące: Straż Miejska Ostrołęki, właściciele i pracownicy sklepu "Elita".

_________________________________________________________

„Traugutta” i Parkowe”