Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis

Data publikacji 23.11.2016

Gmina Olszewo Borki

mł. asp. Paweł Pierzchała

telefon kom.  696-497-147

telefon. stacjonarny 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki1@ra.policja.gov.pl

Antonie, Zabrodzie, Łazy, Siarki, Białobrzegi Bliższy, Białobrzegi Dalszy, Przystań,  Kruki, Zebry Chudek, Nowa Wieś Zachodnia,  Rżaniec,
Chojniki, Grabówek, Grabnik, Mostówek, Wyszel, Rataje,  Mostow.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe  związane z rejonem parku w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Parkowej i Szkolnej, gdzie  dochodzi do zakłócania spokoju, porządku publicznego. Przyczyną zagrożenia jest gromadzenie się osób zaśmiecających rejon parku, spożywających alkohol a także brak we wskazanych miejscu monitoringu. Do zdarzeń dochodzi w weekendy jak i w dni powszechne w godz. 07.30-23.00.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby zgłoszeń mieszkańców o 10 %

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Nowa Wieś , Urząd Gminy Olszewo-Borki

_________________________________________________________

Gmina Olszewo Borki

 

asp. szt. Tomasz Buturla

telefon. kom. 696-497-143

telefon  stacjonarny 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki2@ra.policja.gov.pl

Drężewo, Olszewo Borki, Nakły, Żebry Ostrowy I, Zebry Ostrowy II, Kordowo, Grabowo, Nożewo, Stepna Stara, Stepna Michałki,
Żerań Mały, Zarań Duży, Dobrołęka, Zebry Perosy, Żebry Stara Wieś,  Żebry Sławki, Żebry Wierzchlas, Zebry Żabin, Zabiele Wielkie,
Zabiele Piliki, Działyń, Skrzypek.

Dzielnicowy, w pierrwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe  zgodnie z założeniami  na terenie m-ci miejscowości Olszewo Borki przy ul. Matejki w rejonie skwerku i  placu zabaw dziecięcego oraz w rejonie kortu tenisowego przy ul. Chopina, gdzie dochodzi do zakłócania porządku publicznego. Przyczyną zagrożenia jest gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją, zaśmiecającej oraz osób starszych spożywających alkohol, a także brak we wskazanych miejscach monitoringu. Do zdarzeń dochodzi w weekendy jak i w dni powszechne w godzinach popołudniowo-wieczorowych tj. godz. 16.00-23.00.

Założony cel do osiągnięcia: Spadek liczby zgłoszeń mieszkańców o 10%.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Olszewo-Borki, Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

asp. szt. Sławomir  Bączkowski

telefon kom. 696-497-168

telefon stacjonarny: 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnciowy.rzekun1@ra.policja.gov.pl

Laskowiec, Teodorowo, Nowa Wieś Wschodnia, Nowa Wieś Wschodnia –  Osiedle Leśniewo, Ołdaki, Przytuły Nowe, Przytuły Stare,
Rozwory, Zabiele, Rzekuń.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem placu zabaw w miejscowości Teodorowo, gdzie w godzinach od 16.00 do 24.00 dochodzi do nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakłócenia ciszy nocnej i porządku publicznego.

Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej  z art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń. Bezwzględne stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji – ilościowy – przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami tej miejscowości, kontrola i obserwacja rejonu placu zabaw.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzekuń, Urząd Gminy w Rzekuń.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

sierż. szt. Sławomir Matlak

telefon kom. Sławomira Bączkowskiego 696-497-159

telefon stacjonarny: 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnicowy.rzekun2@ra.policja.gov.pl

Borawe, Daniszewo, Czarnowie, Tobolice, Dzbenin,  Korczaki,  Kamianka, Susk Stary,  Susk Nowy,   Ławy,   Goworki,   Drwęcz

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczo monopolowego „Miętowy Krokodyl” w miejscowości Rzekuń ul. Ostrowska 11a, gdzie w godzinach od 12.00 do 24.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem.

Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezwzględne stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji – ilościowy – przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami tej miejscowości, kontrola i obserwacja rejonu sklepu.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzekuń, Urząd Gminy w Rzekuń.

_________________________________________________________

Gmina Lelis

st. asp. Tomasz Olesiński

telefon kom. 696-497-146,

telefon stacjonarny: 29 760 14 92

 

adres e-mail: dzielnicowy.lelis1@ra.policja.gov.pl

Aleksandrowo, Białobiel, Gibałka,  Durlasy, Łodziska, Obierwia, Olszewka, Siemnocha, Szwendrowy Most, Szafarnia.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem  boiska i kortów tenisowych przy Zespole Szkół w Lelisie przy ulicy szkolnej 51, gdzie  w godzinach popołudniowo- wieczornych   dochodzi do zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania, spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych w miejscu niedozwolonym.

Założony cel do osiągnięcia: Spadek zgłoszeń mieszkańców, poprzez prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego rejonu oraz stosowanie właściwych    środków odziaływania wychowawczego.  

Podmioty współpracujące: ZS w Lelisie, Sołtys m . Lelis

_________________________________________________________

Gmina Lelis