Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis

Data publikacji 23.11.2016

Gmina Olszewo Borki

sierż. szt. Paweł Pierzchała

telefon kom.  696-497-157

telefon. stacjonarny 29 760 14 80

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki1@ra.policja.gov.pl

Antonie, Zabrodzie, Łazy, Siarki, Białobrzegi Bliższy, Białobrzegi Dalszy, Przystań,  Kruki, Zebry Chudek, Nowa Wieś Zachodnia,  Rżaniec,
Chojniki, Grabówek, Grabnik, Mostówek, Wyszel, Rataje,  Mostow.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Sklepu Spożywczo-Monopolowego w miejscowości Rżaniec 26, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem i zakłóceń porządku publicznego.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców wykroczeń i stosowanie środków represji wobec nich.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.

_________________________________________________________

Gmina Olszewo Borki

 

asp. szt. Tomasz Buturla

telefon. kom. 696-497-143

telefon  stacjonarny 29 760 14 80

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki2@ra.policja.gov.pl

Drężewo, Olszewo Borki, Nakły, Żebry Ostrowy I, Zebry Ostrowy II, Kordowo, Grabowo, Nożewo, Stepna Stara, Stepna Michałki,
Żerań Mały, Zarań Duży, Dobrołęka, Zebry Perosy, Żebry Stara Wieś,  Żebry Sławki, Żebry Wierzchlas, Zebry Żabin, Zabiele Wielkie,
Zabiele Piliki, Działyń, Skrzypek.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 16.00 do 22.00,  w rejonie Sklepu Spożywczego przy ul. Warszawskiej w miejscowości Olszewo-Borki, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłóceń porządku publicznego.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców wykroczeń i stosowanie środków represji wobec nich.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Olszewo-Borki, Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

asp. szt. Sławomir  Bączkowski

telefon kom. 696-497-168

telefon stacjonarny: 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnciowy.rzekun1@ra.policja.gov.pl

Laskowiec, Teodorowo, Nowa Wieś Wschodnia, Nowa Wieś Wschodnia –  Osiedle Leśniewo, Ołdaki, Przytuły Nowe, Przytuły Stare,
Rozwory, Zabiele, Rzekuń.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem tzw. "dzikich wysypisk śmieci" na terenach leśnych w miejscowościach Laskowiec, Nowa Wieś Wschodnia i Przytuły Stare.

Założony cel do osiągnięcia: usunięcie zalegających odpadów i wyeliminowanie zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Laskowiec, Nowa wieś i Przytuły Stare oraz Urząd gminy w Rzekuniu, Dyrektorzy placówek oświatowych w Laskowcu i Ołdakach, Straż Leśna.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

 

sierż. szt. Sławomir Matlak

telefon kom. Sławomira Bączkowskiego 696-497-168

telefon stacjonarny: 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnicowy.rzekun2@ra.policja.gov.pl

Borawe, Daniszewo, Czarnowie, Tobolice, Dzbenin,  Korczaki,  Kamianka, Susk Stary,  Susk Nowy,   Ławy,   Goworki,   Drwęcz

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem tzw. "dzikich wysypisk śmieci" na terenach leśnych w miejscowościach Czarnowiec, Drwęcz i Dzbenin.

Założony cel do osiągnięcia: usunięcie zalegających odpadów, wyeliminowanie zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Dzbenin, Czarnowiec, Drwęcz oraz Urząd Gminy w Rzekuniu, dyrektorzy placówek oświatowych w Dzbeninie i Drwęczy, Straż Leśna.

_________________________________________________________

Gmina Lelis

asp. Tomasz Olesiński

telefon kom. 696-497-146,

telefon stacjonarny: 29 760 14 92

 

adres e-mail: dzielnicowy.lelis1@ra.policja.gov.pl

Aleksandrowo, Białobiel, Gibałka,  Durlasy, Łodziska, Obierwia, Olszewka, Siemnocha, Szwendrowy Most, Szafarnia.

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem Szkoły Podstawowej w Obierwii i mieszczącego się na jej terenie placu zabaw, gdzie w godzinach popołudniowo-wieczornych gromadzą się osoby zaśmiecające ten teren, spożywające alkohol i palące papierosy w miejscach objętych zakazem.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń i wyciąganie wobec nich konsekwencji prawnych, ograniczenie liczby popełnianych wykroczeń, spadek liczby przeprowadzanych interwencji w tym rejonie - w stosunku do drugiego półrocza 2018 roku, spadek ilości skarg mieszkańców.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Lelisie, dyrekcja i kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Obierwii.

_________________________________________________________

Gmina Lelis