Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis

Data publikacji 23.11.2016

Gmina Olszewo Borki

mł. asp. Paweł Pierzchała

telefon kom.  696-497-147

telefon. stacjonarny 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki1@ra.policja.gov.pl

Antonie, Zabrodzie, Łazy, Siarki, Białobrzegi Bliższy, Białobrzegi Dalszy, Przystań,  Kruki, Zebry Chudek, Nowa Wieś Zachodnia,  Rżaniec,
Chojniki, Grabówek, Grabnik, Mostówek, Wyszel, Rataje,  Mostow.

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane ze zmniejszeniem ilości niewłaściwych zachowań w postaci zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecania do których dochodzi w miejscowości kruki gm. Olszewo Borki w rejonie ulicy Kickiego i placu zabaw.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby zgłoszeń mieszkańców o 10 %

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.

_________________________________________________________

Gmina Olszewo Borki

 

asp. szt. Tomasz Buturla

telefon. kom. 696-497-143

telefon  stacjonarny 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki2@ra.policja.gov.pl

Drężewo, Olszewo Borki, Nakły, Żebry Ostrowy I, Zebry Ostrowy II, Kordowo, Grabowo, Nożewo, Stepna Stara, Stepna Michałki,
Żerań Mały, Zarań Duży, Dobrołęka, Zebry Perosy, Żebry Stara Wieś,  Żebry Sławki, Żebry Wierzchlas, Zebry Żabin, Zabiele Wielkie,
Zabiele Piliki, Działyń, Skrzypek.

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane ze zmniejszeniem  ilości niewłaściwych zachowań  w postaci zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania oraz dewastacji mienia, które maja miejsce w miejscowości Dobrołęka gm. Olszewo Borki w rejonie boiska, placu zabaw dziecięcych oraz remizy strażackiej dochodzi.

Założony cel do osiągnięcia: Spadek liczby zgłoszeń mieszkańców o 10%.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Olszewo-Borki, Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

asp. szt. Sławomir  Bączkowski

telefon kom. 696-497-168

telefon stacjonarny: 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnciowy.rzekun1@ra.policja.gov.pl

Laskowiec, Teodorowo, Nowa Wieś Wschodnia, Nowa Wieś Wschodnia –  Osiedle Leśniewo, Ołdaki, Przytuły Nowe, Przytuły Stare,
Rozwory, Zabiele, Rzekuń.

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zakłócenia ciszy nocnej  i porządku publicznego w miejscowości Rzekuń Aleja Armii Krajowej tzw. Czarna dróżka. Do zdarzeń dochodzi codziennie w godzinach 16.00 – 24.00.

Założony cel do osiągnięcia: Zmniejszenie ilości zgłoszeń.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Laskowiec, Nowa wieś i Przytuły Stare oraz Urząd gminy w Rzekuniu, Dyrektorzy placówek oświatowych w Laskowcu i Ołdakach, Straż Leśna.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

sierż. szt. Sławomir Matlak

telefon kom. Sławomira Bączkowskiego 696-497-159

telefon stacjonarny: 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnicowy.rzekun2@ra.policja.gov.pl

Borawe, Daniszewo, Czarnowie, Tobolice, Dzbenin,  Korczaki,  Kamianka, Susk Stary,  Susk Nowy,   Ławy,   Goworki,   Drwęcz

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z ograniczeniem  popełnianych wykroczeń z art. 43 ust. 1 i 2 z Ustawy o Wychowaniu    w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, m.in rejonie sklepu spożywczego    w miejscowości Dzbenin.

Założony cel do osiągnięcia: ograniczenie popełnianych wykroczeń z art. 43 ust. 1 i 2 z Ustawy o Wychowaniu    w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Dzbenin, Czarnowiec, Drwęcz oraz Urząd Gminy w Rzekuniu, dyrektorzy placówek oświatowych w Dzbeninie i Drwęczy, Straż Leśna.

_________________________________________________________

Gmina Lelis

st. asp. Tomasz Olesiński

telefon kom. 696-497-146,

telefon stacjonarny: 29 760 14 92

 

adres e-mail: dzielnicowy.lelis1@ra.policja.gov.pl

Aleksandrowo, Białobiel, Gibałka,  Durlasy, Łodziska, Obierwia, Olszewka, Siemnocha, Szwendrowy Most, Szafarnia.

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane ze zmniejszeniem ilości zgłoszeń dotyczących spożywania  alkoholu, zaśmiecania oraz palenia wyrobów tytoniowych w miejscu niedozwolonym, do których dochodzi w  rejonie Szkoły Podstawowej w  Białobieli przy ulicy szkolnej 1, gdzie  w godzinach popołudniowo- wieczornych tj. od 1800 do 2200 od poniedziałku do niedzieli.

Założony cel do osiągnięcia: Zmniejszenie ilości zgłoszeń mieszkańców

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Lelisie, dyrekcja i kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Obierwii.

_________________________________________________________

Gmina Lelis