Wydział Ruchu Drogowego - Policja Mazowiecka

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

mł. insp. Jacek Mnich -  naczelnik

podinsp.Krzysztof Bielecki -  z-ca naczelnika

tel.: 48 345 30 80

fax: 48 345 28 73

e-mail : rd.kwp@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony