Praca w służbie cywilnej

Informacja dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej

Data publikacji 16.03.2019

Dokumenty należy przesłać na adres:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻYRARDOWIE
Zespół  Kadr i Szkolenia
ul. Fryderyka Chopina 4-6
96-300 Żyrardów

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

Wymagane oświadczenia można pobrać poniżej.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie  Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie ul. Fryderyka Chopina 4-6 , 96-300  Żyrardów

W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kppzyrardow@ra.policja.gov.pl  lub korespondencyjnie na adres: ul. Fryderyka Chopina 4-6 96-300 Żyrardów z dopiskiem na kopercie „Inspektor Ochrony Danych”;

Powrót na górę strony