Służba w Policji

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • kwestionariusz wypełniony poprawnie część A i B (prosimy, aby zwrócić szczególną uwagę na poprawne i czytelne wypełnienie wszystkich pól kwestionariusza, jak również o podanie dokładnego adresu zamieszkania oraz aktualnego TELEFONU KONTAKTOWEGO - w przypadku jego zmiany prosimy o kontakt z Sekcją ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (z oryginałami do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby (z oryginałami do wglądu),
 • kserokopie innych dokumentów (np. prawa jazdy kat. A lub C)
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

  ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
 • złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
 • test wiedzy;
 • test sprawności fizycznej;
 • test psychologiczny;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

UWAGA! Przy składaniu dokumentów należy obowiązkowo posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Dowód osobisty i książeczka wojskowa powinny być udostępnione na żądanie pracownika Sekcji ds. Doboru KWP z/s w Radomiu.

UWAGA! Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji właściwej za względu na miejsce zamieszkania lub w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9.00 - 13.00 tel. 48 345 31 20, 48 345 31 19, 48 345 22 53, 
48 345 20 15, 48 345 20 63.

INFORMUJEMY, ŻE DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 07:30-15:30 W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA  KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI                       W ZWOLENIU  I PIĘTRO POK. 136 ,TEL. 047 72 12, 047 72 00.


UWAGA! W przypadku rezygnacji kandydata prosimy o kontakt telefoniczny oraz o potwierdzenie rezygnacji w formie pisemnej z czytelnym podpisem

 • - złożone osobiście,
 • - przesłane listownie,
 • - przesłane na adres: kandydaci@ra.policja.gov.pl
 • - fax 345 29 47
  Do otwarcia plików potrzebny jest ADOBE READER firmy www.adobe.com

 

Powrót na górę strony