Kierownictwo

Wydział Kryminalny

Wydział  Kryminalny 

tel.  47 702 72 60


Naczelnik Wydziału Kryminalnego podinsp. Przemysław Szaruga


    Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego podkom. Piotr Liberadzki

Powrót na górę strony