Kierownictwo

Wydział Kryminalny

Wydział  Kryminalny 

tel.  47 702 72 60


Naczelnik Wydziału Kryminalnego podinsp.. Przemysław Szaruga


Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego asp. szt. Jan Gogacz

Powrót na górę strony