Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP Zwoleń

Centrala - Dyżurny  Komendy Powiatowej Policji  w Zwoleniu 
tel. 47 702 72 00  fax 47 702 72 45

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu
Magdalena Korczak   tel. 47 702 72 01

Wydział  Kryminalny  tel.  47 702 72 60

podinsp. Przemysław Szaruga- Naczelnik 
asp. szt. Jan Gogacz - Z-ca Naczelnika

Zespół Operacyjno Rozpoznawczy  tel.  47 702 72 05
Zespół Dochodzeniowo Śledczy  tel.  47 702 72 60
Zespół Techniki Kryminalistycznej  tel.  47 702 72 26
Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją tel.  47 702 72 10
Zespół Statystyki Przestępczości
- Grzegorz Nowak - specjalista, tel. 47 702 72 36
- Marzena Paduch -Gąska - starszy technik, tel.  47 702 72 39

Wydział Prewencji


kom. Damian Pawełek.  - Naczelnik Wydziału   tel.  47 702 72 42

sierż.szt. Łukasz Słowicki - p.o Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji tel. 47 702 72 34

Zespół Patrolowo-Interwencyjny - tel. 47 702 72 41

Zespół  Dyżurnych tel.  47 702 72 00

Zespół Dzielnicowych tel. 47 702 72 38
Jednoosobowe stanowisko ds.Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii tel. 47 702 72 27
Zespół ds. Wykroczeń tel. 47 702 72 24
Zespół ds. Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego tel. 47 702 72 28

Wydział  Ruchu  Drogowego 
podinsp.Jakub Skiba - Naczelnik WRD  tel.  47  702 72 07
Anna Kuba- specjalista - tel. 47 702 72 09

Posterunek Policji w Kazanowie
Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów

Posterunek Policji w Kazanowie nie funkcjonuje  całodobowo

godz. urzędowania 8.00 - 16.00
 asp. Anna Posłuszna -  Kierownik Posterunku  tel. 47  702 73 00, 506-867-757

Kierownik posterunku pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

dzielnicowi:
rejon gm. Tczów - mł.asp. Grzegorz Markiewicz tel. 519-035-365
rejon gm. Kazanów – mł. asp. Wojciech Wiosna  tel. 519-035-363

Zespół Kadr i Szkolenia
Agnieszka Kołdej   - specjalista, tel, 47 702 72 12
Iwona Lewandowska  - technik, tel. 47 702 72 12

Zespół Wspomagający
Elżbieta Kozińska   - specjalista  tel. 47 702 72 15
Joanna Niewęgłowska  - inspektor  tel. 47 702 72 40

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Halina Narożnik - tel. 47 702 72 03

Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Małgorzata Szpak - tel. 47 702 72 39

Kierownik Kancelarii Tajnej                                                                                            Iwona Witas tel.  47 702 72 03

Jednoosobowe  Stanowisko  ds. Prasowo- Informacyjnych 
mł.asp. Katarzyna Słyk   tel. 47 702 72 43, kom. 600 273 547

Powrót na górę strony