Struktura organizacyjna KPP Zwoleń - Struktura organizacyjna - KPP w Zwoleniu

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP Zwoleń

Centrala - Dyżurny  Komendy Powiatowej Policji  w Zwoleniu 
tel. 47 702 72 00  fax 47 702 72 45

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu
Anna Pytlak   tel. 47 702 72 01

Wydział  Kryminalny  tel.  47 702 72 60

nadkom. Przemysław Szaruga- Naczelnik 
asp. szt. Jan Gogacz - Z-ca Naczelnika

Zespół Operacyjno Rozpoznawczy  tel.  47 702 72 05
Zespół Dochodzeniowo Śledczy  tel.  47 702 72 60
Zespół Techniki Kryminalistycznej  tel.  47 702 72 26
Zespół Statystyki Przestępczości  tel.  47 702 72 16, tel.  47 702 72 39
Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją tel.  47 702 72 10

Wydział Prewencji


nadkom. Robert Kaca  - Naczelnik Wydziału   tel.  47 702 72 34

kom. Damian Pawełek - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji tel. 47 702 72 42

Zespół Patrolowo-Interwencyjny - tel. 47 702 72 41

Zespół  Dyżurnych tel.  47 702 72 00

Zespół Dzielnicowych tel. 47 702 72 38
Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii tel. 47 702 72 27
Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń tel. 47 702 72 24
Zespół ds. Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego tel. 47 702 72 28

Wydział  Ruchu  Drogowego 
asp. szt. Waldemar Kucharczyk - Naczelnik WRD  tel.  47  702 72 07

Posterunek Policji w Kazanowie
Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów

godz. urzędowania 8.00 - 16.00
st. asp. Mariusz Pyrgiel -  Kierownik Posterunku  tel. 47  702 73 00, 506-867-757

dzielnicowi:
rejon gm. Tczów - sierż. szt. Piotr Knieć tel. 519-035-365
rejon gm. Kazanów – sierż. szt. Piotr Knieć  tel. 519-035-363

Zespół Wspomagający
Agnieszka Kołdej    - inspektor  tel. 47 702 72 12
Elżbieta Kozińska   - inspektor  tel. 47 702 72 15
Joanna Wrochna     - inspektor  tel. 47 702 72 40
Grzegorz Nowak      - inspektor  tel. 47 702 72 43
Anna Kuba               - specjalista tel. 47 702 72 09

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Halina Narożnik - tel. 47 702 72 03

Kierownik Kancelarii Tajnej
 - Magdalena Korczak tel.  47 702 72 03

Jednoosobowe  Stanowisko  ds. Prasowo- Informacyjnych 
asp. Krzysztof Gregorczyk   tel. 47 702 72 43, kom. 600 273 547

Powrót na górę strony