Kierownictwo

Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

P.O KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZWOLENIU                                PODINSP. SEBASTIAN KOPYCKI

Służbę w Policji pełni od 2001 roku    

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji  w Szczytnie w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, zarządzania kryzysowego oraz kryminalistyki w procesie karnym. Większość kariery związany z pionem kryminalnym.                                  

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Radomiu                      
 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • Pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu                                 
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP  zs. w Radomiu
 • Od 21.11.2022 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu
 • Od 29.02.2024 r. powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu
 • Od 29.03.2024 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu 
 • Od 13.05.2024 r. powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka  „Zasłużony Policjant”   
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony