Kierownictwo

Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ZWOLENIU                                                    NADKOM. MARIUSZ MEDWECKI

Służbę w Policji pełni od 1990 roku.    

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Politechniki Radomskiej. Większość kariery związany z pionem prewencji.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:                      

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu I Policji w Radomiu
 • 15.04.2020 r. Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Złoty Medal Za Długoletnią Służbę
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Brązowa Odznaka  „Zasłużony Policjant”                                                            

 

 

 

 

 

P.O. I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZWOLENIU                         PODINSP.SEBASTIAN KOPYCKI

Służbę w Policji pełni od 2001 roku    

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Większość kariery związany z pionem kryminalnym

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:                     

 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu                                                      
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP  zs. w Radomiu
 • Od 21.11.2022 r. p.o I Zastępcy Komendanta  Powiatowego Policji w Zwoleniu

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka  „Zasłużony Policjant”   
 • Brązowa Odznaka    „Zasłużony Policjant”                                                         

 

 

Powrót na górę strony