Kierownictwo

Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

 Komendant Powiatowy Policji
w Zwoleniu

 nadkom. Mariusz Medwecki

 

                                                                                                                           

                                                                                                                             

                                                                                                                                                              p.o. I Zastępcy Komendnta Powiatowego Policji                                                                                    w Zwoleniu 

                                           podinsp. Sebastian Kopycki

 

 

 

Powrót na górę strony