Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu - Kierownictwo - KPP w Zwoleniu

Kierownictwo

Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

 Komendant Powiatowy Policji
w Zwoleniu

 nadkom. Mariusz Medwecki

 

 

 

  I  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

  w Zwoleniu

kom. Paweł Podsiadły

 

 

 

Powrót na górę strony