Aktualności

Debata społeczna w Przyłęku

Data publikacji 11.05.2017

W środę (10.05) w Bibliotece Publicznej w Przyłęku odbyła się pierwsza w tym roku debata społeczna pn. „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”.

W debacie społecznej uczestniczyli Wójt Gminy Przyłęk Marian Kuś, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu nadkom. Leszek Derlatka, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu mł. bryg. Mariusz Grudziński, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleniu Barbara Krawiec oraz radni, sołtysi i przedstawiciele szkół z terenu gminy Przyłęk.

Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Robert Kaca przedstawił dane dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu zwoleńskiego w zakresie przestępstw kryminalnych oraz ruchu drogowego. Naczelnik Wydziału Prewencji omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako nowego narzędzia do zgłaszania problemów i zagrożeń w środowisku zamieszkania, prezentując w sposób praktyczny możliwość korzystania z aplikacji. Wspomniał również o aplikacji na urządzenia mobilne „Moja Komenda”, które umożliwia w łatwy i przystępny sposób odszukanie najbliższej  jednostki Policji oraz dane teleadresowe do wszystkich dzielnicowych.

Pani Barbara Krawiec z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleniu omówiła przyczyny oraz objawy dotyczące boreliozy. Przedstawiciel Straży Pożarnej w Zwoleniu mł. bryg. Mariusz Grudziński odniósł się do problemu wypalania traw oraz omówił kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych i  gospodarstwach rolnych. Mieszkańcy gminy Przyłęk podczas debaty zgłaszali problem związany z bezpańskimi psami, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Każdy z uczestników debaty otrzymał do wypełnienia anonimowy kwestionariusz ankiety, w której mógł wyrazić swoje zdanie miedzy innymi na temat organizacji i sposobu przeprowadzenia debaty.

Agnieszka Kołdej

Powrót na górę strony