Aktualności

Konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”

Data publikacji 08.04.2017

Konferencja pn „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych” skierowana dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli oraz innych instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zwoleniu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” w Katowicach pod patronatem honorowym Starosty Zwoleńskiego oraz Komendanta Powiatowy Policji w Zwoleniu.

W dniu 5 kwietnia br. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się konferencja pn. „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”. Organizatorem przedsięwzięcia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” w Katowicach. Wydarzenie to honorowym patronatem objął Starosta Zwoleński oraz Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu.

 

W konferencji udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu podinsp. Jarosław Popczyński, Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, Zastępca Burmistrza Włodzimierz Kabus, Starosta Zwoleński Waldemar Urbański oraz Wicestarosta Arkadiusz Sulima. Wśród przybyłych gości znaleźli się również dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych i wychowawczo-profilaktycznych, bibliotek, domu kultury, ośrodków doskonalenia nauczycieli, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu.

 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Ewa Kraczkowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu. Pani Dyrektor powitała przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła konferencję. Słowo wstępne wygłosił Starosta Zwoleński Pan Waldemar Urbański. Pierwszą z prelegentek była Pani Dorota Macander związana zawodowo z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Wydziału Wychowania i Profilaktyki. W swoim wystąpieniu przybliżyła temat dotyczący Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i placówki oraz najważniejszych zmian w prawie oświatowym w tym zakresie. Następnie głos zabrała podinsp. Aneta Pawlińska, ekspert z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Pani Aneta Pawlińska zaprezentowała Edukacyjną Walizkę Narkotykową. Przybliżyła także podstawowe informacje na temat środków psychoaktywnych, procedur postępowania nauczycieli oraz zasad współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Sierż. szt. Krzysztof Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu przedstawił przykłady działań profilaktycznych realizowanych przez Policję na terenie powiatu zwoleńskiego. Na zakończenie Panie Joanna Zubrzycka i Magdalena Michałowska - Kmiecik z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu opowiedziały o wybranych programach profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach na terenie powiatu zwoleńskiego. Wśród nich znalazły się programy rekomendowane – „Golden Five”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, „Unplugged” czy „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Pani Joanna Zubrzycka przedstawiła również główne założenia programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych Falochron. Misją Falochronu jest wywołanie w świadomości społeczności lokalnej przekonania o konieczności prezentowania właściwych, dojrzałych i spójnych postaw oraz podejmowania aktywnych, pozytywnych wychowawczo i socjalizacyjnie zachowań, a także tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno - korygujących. Głównym celem programu jest integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących aktywność wobec zjawisk patologicznych i problemów społecznych w społeczności lokalnej. Konferencja miała także na celu zainaugurowanie wdrażania programu Falochron na terenie powiatu zwoleńskiego. Do przedsięwzięcia zgłosiło się aktualnie sześć szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie, Publiczne Gimnazjum w Tczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rawicy, Publiczne Gimnazjum w Przyłęku oraz Publiczne Gimnazjum w Policznie. Podczas przerwy przybyli goście mogli zapoznać się z ofertą Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu. Panie Wiesława Sałek i Anna Orłowska prezentowały uczestnikom konferencji ciekawe książki, czasopisma i filmy o tematyce profilaktycznej i wychowawczej, dostępne w placówce biblioteki.

Agnieszka Kołdej

 

 

Powrót na górę strony