Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żurominie

Data publikacji 30.12.2022

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ŻUROMINIE

MŁ. INSP. ZBIGNIEW CZACHOROWSKI

Służbę pełni w Policji od 1991 roku. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Komendant Komisariatu Policji w Mochowie;
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu;
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego policji w Sierpcu;
  • 15 października 2021 r. Komendant Powiatowy Policji w Żurominie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
  • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

 

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻUROMINIE

KOM. TOMASZ WNUK

 

Służbę pełni w Policji od 2003 roku.  Jest absolwentem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żurominie;
  • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żurominie;
  • 02.02.2022 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

Przed wstąpieniem do Policji przez 7 lat był żołnierzem zawodowym.

 

 

 

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Żurominie

przyjmuje interesantów  w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 14:00 - 18:00

sekretariat tel. 47 703 52 11

                                                                                                                                                                                                                                                    

Powrót na górę strony