Aktualności

ZOSTAŃ POLICJANTEM !

Data publikacji 13.10.2017

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęcia do służby w Policji na rok 2017 dla garnizonu mazowieckiego.

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęcia do służby w Policji na rok 2017 dla garnizonu mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku:

 • termin 02 listopada                – limit 65 osób,
 • termin 28 grudnia                  – limit 120 osoby.

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce,  Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach,  Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze,  Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

 

Osoby  zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE
w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek,  środę, czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 tel. 48 345 31 20,   48 345 20 15,  48 345 22 53, 48 345 20 64, 48 345 20 63, 48 345 29 53, 48 345 31 19, .

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów   
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru :

- dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika doboru,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

      PREFERENCJE DOTYCZACE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE

       WYKSZTAŁCENIA:

     - wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo

       narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

     - wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której

       nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w

       szkole programy nauczania włączone do szkolenego zestawu programów nauczania.

 

       PREFERENCJE DOTYCĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE

       POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI;

      - tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

      - uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego,

        nurkowania, oraz sportów motorowodnych,

     - urawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez

       licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do

       prowadzenia łodzi motorowej,

     - prawo jazdy kat. „A” lub „C”

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

 

 

Pliki do pobrania

 • 18.44 MB
Powrót na górę strony