Aktualności

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

Data publikacji 23.03.2023

Żuromińska drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się czy piesi i rowerzyści nie łamali przepisów ruchu drogowego.

Piesi oraz cykliści to grupa uczestników ruchu drogowego szczególnie narażona na obrażenia powstałe w skutek zdarzeń  drogowych, dlatego też cyklicznie policjanci żuromińskiej komendy Policji prowadzą działania pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Podczas wczorajszej całodniowej akcji mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie się kierujących wobec pieszych m.in. w rejonach przejść dla pieszych. Zgodne z obowiązującymi przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy samo korzystanie z przejść dla pieszych. Bardzo ważnym elemetem działań było korzystanie z elementów odblaskowych po zmierzchu.

Bilans wczorajszych działań to 4 ujawnione wykroczenia popełnione przez kierowców, w stosunku do pieszych. Było to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, przekroczenie prędkości w rejonie przejścia i jazda samochodem wzdłuż po przejściu dla pieszych. Piesi tego dnia również popełniali wykroczenia, których policjanci ujawnili ogółem 16. Do najczęstszych należało przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym czy korzystanie z telefonu podczas wchodzenia na jezdnię. Ujawniono również jedno przewinienie kierującego rowerem, który znajdował się pod wpływem alkoholu.

Na szczęście  mimo wielu niewłaściwych zachowań w dniu wczorajszym zarówno ze strony kierujących i pieszych na terenie powiatu żuromińskiego nie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem niechronionego uczestnika ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że o własne bezpieczeństwo w głównej mierze powinniśmy dbać sami, stosując się do obowiązujących przepisów.

asp. Tomasz Łopiński

Powrót na górę strony