Aktualności

Wielkanoc 2017

Data publikacji 13.04.2017

Pod taką nazwą w dniach 14 – 17 kwietnia 2017 roku, będą prowadzone na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Żurominie działania prewencyjno – kontrolne.

W dniach 14 – 17 kwietnia 2017 roku, będą prowadzone przez Komendę Powiatowową Policji w Żurominie działania prewencyjno – kontrolne,  szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych. Ponadto działania te mają na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w szczególności przeciwko mieniu. Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach dworców, środkach komunikacji publicznej, w rejonach parkingów, placówek handlowych, bazarów, targowisk. Zapobieganie wybrykom chuligańskim w okresie świątecznym związanym ze spożywaniem alkoholu i środków odurzających oraz opartych na tradycji „Śmigusa – dyngusa”

Na terenie powiatu żuromińskiego policjanci Referatu Ruchu Drogowego prowadzą w dniu 14 kwietnia 2017 działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W ich trakcie szczególnym nadzorem ze strony funkcjonariuszy objęte zostaną przejścia dla pieszych.

W dniach 15-17 kwietnia 2017 roku, będą prowadzone na naszych drogach działania prewencyjne przez policjantów z Rferatu Ruchu Drogowego  pod nazwą "Trzeźwość" oraz "Pasy". W okresie świątecznym będą również prowadzone działąnia ukierunkowane zakazem poruszania się samiochodów ciężarowych o DMC powyżej 12 T.

 

asp. Robert Wierciński

Powrót na górę strony