Aktualności

"Bezpieczne przejście” działania żuromińskich policjantów

Data publikacji 05.04.2017

Na terenie powiatu żuromińskiego policjanci Rewiru Ruchu Drogowego prowadzą dziś działania „Bezpieczne przejście". W ich trakcie szczególnym nadzorem ze strony funkcjonariuszy objęte zostaną przejścia dla pieszych.

Powyższe działania będą skoncentrowane nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych, ale również zagrażających ich bezpieczeństwu. Szczególną uwagę funkcjonariusze skierują na przejścia dla pieszych. Miejsce, które powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników dróg jako obszar bezwzględnego bezpieczeństwa dla pieszych. To tu pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni a kierujący powinien umożliwić mu osiągnięcie tego celu.

Pieszym przypomina, że pierwszeństwo ma dopiero, gdy znajduje się na przejściu. Przechodząc przez przejście należy zachować szczególną ostrożność. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Pamiętajmy, że przechodzenie na wspomnianym skrzyżowaniu nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub utrudniać ruchu pojazdów. Wówczas pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Ponadto, jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne dot. to tzw. wysepek.

Policja przypominamy pieszym o bezwzględnych zakazach:
- przechodzenia przez przejście na czerwonym świetle;
- wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;
- wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
- przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
- zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
- przebiegania przez jezdnię.

st. sierż. Monika Ejnik

Powrót na górę strony