Aktualności

Działania „ Bezpieczne przejście”

Data publikacji 22.03.2017

Policjanci Rewiru Ruchu Drogowego żuromińskiej Komendy w dniu 23.03.2017r. będą prowadzić działania "Bezpieczne przejście ".

Na terenie powiatu żuromińskiego będą prowadzone działania pn. "Bezpieczne Przejście". Jednym z priorytetowych działań naszej Policji jest ograniczenie wypadków drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania będą skoncentrowane nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych, ale również przez kierujących pojazdami. Szczególnej uwagi wymaga obszar wyznaczony przez znak  "D-6" - przejście dla pieszych. Miejsce to powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników dróg jako obszar bezpieczeństwa dla pieszych. To tu pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni a kierujący powinien umożliwić mu osiągnięcie tego celu.


Należy pamiętać o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych!

 

Powrót na górę strony