Aktualności

O BEZPIECZEŃSTWIE MIESZKAŃCÓW – DEBATA SPOŁECZNA Z POLICJĄ

Data publikacji 03.12.2019

W miniony piątek w MGOKu w Bieżuniu odbyła się debata społeczna, której głównym tematem był stan bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Żurominie a szczególnie obszarze podległym Posterunkowi Policji w Bieżuniu.

W spotkaniu z mieszkańcami powiatu żuromińskiego podczas debaty społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Żurominie insp. Witold Lemański wraz z zastępcą podinsp. Robertem Stawiskim. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy w Bieżuniu, Pan Andrzej Szymański. Na debacie nie zabrakło policjantów żuromińskiej komendy w tym dzielnicowych oraz uczniów szkoły mundurowej z Bieżunia i zainteresowanych bezpieczeństwem mieszkańców powiatu żuromińskiego. Podczas debaty Komendant Powiatowy Policji w Żurominie insp. Witold Lemański omówił stan bezpieczeństwa na terenie działania żuromińskiej komendy oraz zwrócił uwagę na zdarzenia najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, do których należą m.in. kradzieże oraz włamania. Tematem przewodnim spotkania była Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jej główne cele jak również sposób zgłaszania występujących zagrożeń za pośrednictwem Krajowej Mapy zagrożeń Bezpieczeństwa, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żuromińskiego. Obecna analiza liczby zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pokazują, że mieszkańcy powiatu żuromińskiego nadal chętnie korzystają z tej aplikacji w odniesieniu do lat ubiegłych, aby zgłaszać policjantom zjawiska wpływające na ich bezpieczeństwo. Jak wynika z koordynacji aplikacji do najczęstszych zgłoszeń płynących od społeczeństwa nadal jest przekraczanie dozwolonej prędkości i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Kolejnym z elementów debaty było zaprezentowanie przez zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji aplikacji „Moja Komenda” jak pobrać ją na swój telefon i korzystania z aplikacji.

 

Policjanci zachęcali do bieżącej współpracy i informowania w każdej możliwej formie, o stwarzaniu zagrożenia czy łamaniu prawa. Uczestnicy spotkania a w szczególności aktywnością wyróżniali się seniorzy, którzy zadawali pytania związane z tematyka debaty oraz zgłaszali swoje problemy. Na zgłoszone wnioski od uczestników debaty zostały udzielone odpowiedzi w trakcie spotkania, dotyczące braku przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Sierpeckiej z ulica Zamojskiego w Bieżuniu czy występujące zaśmiecanie przydrożnych rowów.

KPP Żuromin /T.Ł/

Powrót na górę strony