Aktualności

Konkurs "Policjanci w służbie historii"

Data publikacji 26.11.2018

Konkurs jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, pogłębienie wiedzy na temat historii Policji oraz wzmocnienie etosu policyjnej służby. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych, które zostaną zorganizowane przez Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej.

Uczestnicy konkursu - uczniowie w grupie 2-3 osoby wraz z nauczycielem (opiekunem merytorycznym) mają do wykonania 3 zadania:

a. PREZENTACJA POLICJANTA – opracowują biogram postaci i przygotowują krótki film (1,5–3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego.

b. OPIS MIEJSCA/MIEJSC PAMIĘCI – odnajdują w swojej okolicy i opisują miejsce/miejsca pamięci związane z wybraną postacią. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy, można zrealizować to zadanie w oparciu o miejsca pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej.

c. ŻYWA LEKCJA HISTORII – przygotowują i przeprowadzają „żywą lekcję historii” dla dowolnej grupy (grup), której uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii związanej z postacią policjanta oraz miejscem/miejscami pamięci. W lekcji musi uczestniczyć minimum 20 osób (młodzieży, dorosłych) spoza szkoły uczestników projektu.

Dla laureatów nagrodą I stopnia jest zagraniczny wyjazd edukacyjny warz z określoną w regulaminie kwotą pieniężną. Nagrodą dla laureatów II stopnia jest dzień w Szkole Policji.

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez założenie konta i rejestrację zespołu na platformie internetowej www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl do dnia 30 listopada 2018 roku.

Informacje na temat konkursu możemy znaleźć na stronie:

https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/pol/aktualnosci/7306,Rozpoczynamy-III-edycje-konkursu.html

 

 

Powrót na górę strony