SKARGI I WNIOSKI

Data publikacji 23.11.2016

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:

Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 17.00,

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie ul. Kościuszki 13

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 47 704 62 05

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

ul. Kościuszki 13

07 - 200 Wyszków

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

 

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną.

 

 

 

 

Powrót na górę strony