Aktualności

Uwaga na rowerzystów i pieszych! Nie chroni ich karoseria

Data publikacji 02.08.2017

Niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, a co za tym idzie również warunków na drodze, kierując pojazdem należy być czujnym i stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia, którego konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Policjanci regularnie interweniują w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. rowerzystów i pieszych. Należy pamiętać, że w sytuacji nawet z pozoru niegroźnego zderzenia z pojazdem, to ci uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na doznanie poważnych urazów, które mogą zagrozić ich życiu. To z kolei naraża kierowców samochodów na bardzo poważne konsekwencje prawne i karne.

Kierowcy powinni stosować się do przepisów ruchu drogowego i zwracać szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Trzeźwość umysłu, zasada ograniczonego zaufania i umiejętność przewidywania zagrożeń pozwoli uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze. Kierowcy powinni pamiętać, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego nie mają żadnych szans w kontakcie z samochodem.

Oczywiście ciężar obowiązków leży także po stronie rowerzystów. Każdy fan dwóch kółek wyjeżdżając na drogę powinien sprawdzić stan techniczny swojego roweru, czy posiada właściwe oświetlenie i elementy odblaskowe. Należy zadbać, aby być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli jest to możliwe korzystajmy z wyznaczonych ścieżek rowerowych, a gdy ich brak, poruszajmy się prawą stroną jezdni, jak najbliżej pobocza. Każdą zmianę kierunku jazdy powinniśmy odpowiednio wcześniej i widocznie sygnalizować, tak aby dać szansę innym uczestnikom ruchu drogowego na właściwą reakcję.

Niestety mimo policyjnych apeli kierowanych do kierowców, pieszych i rowerzystów, a także podejmowanych działań profilaktycznych i prewencyjnych, wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Przepisy ruchu drogowego jasno regulują zasady zachowania na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do takich miejsc oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszym i rowerzystom znajdującym się na przejściu/ przejeździe. Zabronione jest wyprzedzanie pojazdów w tych miejscach i bezpośrednio przed nimi. Niedopuszczalne jest także omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym lub cyklistom.

Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku na terenie powiatu wyszkowskiego doszło do 29 wypadków i 396 kolizji drogowych.  8 z tych wypadków i 9 kolizji to zdarzenia z udziałem rowerzystów i pieszych. Jednak niezależnie od statystyk i obowiązujących przepisów warto przestrzegać zasadę ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu. To, że my przestrzegamy przepisów nie oznacza, że każdy będzie poruszał się zgodnie z prawem

Powrót na górę strony