Policjanci aktywnie włączają się w akcję "Biała Wstążka" - Aktualności - KPP w Wyszkowie

Aktualności

Policjanci aktywnie włączają się w akcję "Biała Wstążka"

Data publikacji 25.11.2016

Dziś rusza kampania przeciw przemocy wobec kobiet. Policjanci aktywnie włączają się w jej popieranie i propagowanie. Termin kampanii "Biała Wstążka" związany jest z „16-stoma Dniami Akcji Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, tj. pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy wobec Kobiet (25 listopada), a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia). W akcje włączyli się również przedstawiciele lokalnego samorządu.

25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki przez mężczyzn. Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się w 1991 roku. Noszenie jej - szczególnie przez mężczyzn - ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. Wstążka symbolizuje również osobiste zobowiązanie noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć w kwestii przemocy wobec kobiet.

Dlaczego Biała Wstążka?
Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet,
a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Ogólne założenia kampanii:
⦁    zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy domowej, przemocy wobec kobiet,
⦁    zachęcenie do mówienia i kształtowanie postaw krytycznych wobec zjawiska,
⦁    edukacja młodych ludzi, przede wszystkim mężczyzn na temat konstruktywnych sposobów wywierania wpływu i rozwiązywania konfliktów,
⦁    kształtowanie nowego pokolenia, które żyje bez przemocy, z szacunkiem i w zgodzie z innymi.

Wartość dodana kampanii
Realizując działania w ramach kampanii warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.
⦁    Nie zawsze kobiety ujawniają przemoc stosowaną ze strony swoich partnerów, czy członków rodziny a także sytuacje przemocy i innych nadużyć dokonywanych w miejscu pracy.
⦁    Nie każdy mężczyzna wie jak zareagować na sytuacje krzywdzenia kobiet w swoim otoczeniu.
⦁    Często myślimy o ofiarach przemocy anonimowo, jak o kimś obcym, kogo nie znamy, dlatego w sytuacji konfrontacji z problemem krzywdzenia nie wiemy jak zareagować.
Dlatego też podejmując działania w ramach kampanii, należy prowadzić je z uwagą i troską ukierunkowaną na powyższe aspekty.
Ta kampania sprzyja temu, by każdy mężczyzna uzmysłowił sobie, że przemoc może spotkać także jego siostrę, dziewczynę, żonę, partnerkę czy koleżankę z pracy. Zaś jego zadaniem jest udzielenie jej wsparcia i pomocy by nie czuła się osamotniona w swym cierpieniu i/lub podjęcia działań mających na celu zaprzestanie stosowania jej przez sprawcę.
Kampania ma uświadomić:
⦁    Wszystkich – że nie można milczeć o przemocy,
⦁    Kobietom – że mogą zwrócić się do mężczyzn o pomoc,
⦁    Mężczyznom –  że powinni reagować.

Tylko wtedy będziemy mogli mieć wpływ na problemy związane zarówno z przełamaniem bariery wstydu i obaw kobiet ujawniających tego typu przypadki oraz z brakiem wiedzy mężczyzn (chłopców) o sposobach właściwego reagowania na przemoc.

Osoby popierające ideę kampanii serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję poprzez symboliczne noszenie białej wstążki podczas tych dni.

Powrót na górę strony