Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania SMOG

Data publikacji 28.06.2018

Wyszkowscy policjanci przeprowadzili wczoraj działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG". Akcja ma przeciwdziałać korzystaniu z pojazdów wyposażonych w silniki emitujące szkodliwe substancje przekraczające dopuszczalne normy.

Działania SMOG ukierunkowane są na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów. Z ruchu eliminowane są pojazdy, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska w tym zakresie. Podczas wczorajszej akcji policjanci skontrolowali 25 samochodów i nie ujawnili nieprawidłowości w zakresie emisji spalin.

Policjanic przypominają kierowcom, że przepisy prawa nakładają na kierowców obowiązek poruszania się sprawnym pojazdem. Artykuł 66. ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. pkt 1 ustawy, zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu.

Powrót na górę strony