Elektroniczna skrzynka podawcza

Data publikacji 23.11.2016

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĘGROWIE

 

        Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) informujemy, iż Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie uruchomiła za pośrednictwem platformy ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą, która  umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego doręczania przez interesantów dokumentów do KPP:

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie

Węgrów, ul. Piłsudskiego 6

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Dokumenty podpisane cyfrowo można doręczyć przy użyciu nośników umożliwiających zapis elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru (pendrive, CD-RW).

Powrót na górę strony