Struktura KPP w Węgrowie

Struktura KPP w Węgrowie

Data publikacji 23.11.2016
 1. Kierownictwo:
 1. Komendant Powiatowy Policji,
 2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;
 1. Komórka organizacyjna w służbie kryminalnej:  
 1. Wydział Kryminalny;
 1. Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 1. Wydział Prewencji,
 2. Wydział Ruchu Drogowego,
 3. Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-Informacyjnych;
 1. Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 1. Referat Wspomagający,
 2. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 3. Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 1. Komórka organizacyjna łącząca zadania służby kryminalnej i prewencyjnej:
 1. Posterunek Policji w Korytnicy.
Powrót na górę strony