Jednostki podległe KPP w Węgrowie

PP w Korytnicy

Data publikacji 23.11.2016

Posterunek  Policji w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20

07 – 120 Korytnica

tel.47 7073 360

fax. 47 7073 363


 Kierownik Posterunku Policji w Korytnicy

asp. szt. Grzegorz Kałuski

tel. 47 7073 360

fax. 47 7073 363

Kierownik Posterunku Policji w Korytnicy pełni dyżur w każdy poniedziałek od godz. 10:00 -14:00


Powrót na górę strony