Jednostki podległe KPP w Węgrowie

KPP w Węgrowie

Data publikacji 23.11.2016

 


KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W WĘGROWIE

ul. Józefa Piłsudskiego 6

07-100 Węgrów

email: kppwegrow@ra.policja.gov.pl

bip.kppwegrow@ra.policja.gov.pl


Oficer dyżurny:

tel. 47 7073  200

fax 47 7073 201

Oficer dyżurny KP w Łochowie

tel. 47 7073 500

887-884-548

Sekretariat:

tel.47 7073 560

fax 47 7073 510


Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

mł. asp. Monika Księżopolska

tel. 47 7073 246, 606 464 061

email: prasowy.kppwegrow@mazowiecka.policja.gov.pl


  Naczelnik Wydziału Kryminalnego

asp.szt. Andrzej Zawadzki

tel.47 7073  265

 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Tomasz Guzek

tel. 47 7073  266


  Naczelnik Wydziału Prewencji

podkom. Jerzy Bolesta

tel.47 7073 268

  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. Andrzej Deja

tel. 47 7073 264


 Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.szt. Krzysztof Połaski

tel. 47 7073 303


 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

st.asp. Grzegorz Zdzieborski

tel. 47 7073 263


Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

tel. 47 7073 209


Kierownik Referatu Wspomagającego

podkom. Marcin Góral

tel.47 7073 245

 Finanse

47 707 32 221

Zaopatrzenie

tel. 47 7073 267

Transport

47 7073 306

 Kadry i Szkolenia

 tel. 47 7073 209, 47 7073 208


 Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 707 226


 

 


Powrót na górę strony