Aktualności

Mini Konferencja w ramach Szydłowieckich Dni Profilaktyki pod hasłem „Cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci i przemoc rówieśnicza”

Data publikacji 17.05.2017

Mini Konferencja w ramach Szydłowieckich Dni Profilaktyki pod hasłem „Cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci i przemoc rówieśnicza”. To spotkanie, które miało miejsce w Szydłowcu 16 maja wpisując się w ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Konferencja przygotowana została głównie dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów i nauczycieli oraz innych instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą

Wczoraj (16.05.2017 r.) w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu odbyła się Mini Konferencja pod hasłem „Cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci i przemoc rówieśnicza”.  Organizatorem przedsięwzięcia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu, Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu i Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szydłowcu we współpracy Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu, Jastrzębiu i Orońsku.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu, przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na czele z Panią podinsp. Agnieszką Guzą – Zastępcą Naczelnika Wydziału, I Zastępca Komendanta powiatowego Policji w Szydłowcu mł. insp. Marek Filipiak, Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Dariusz Kalita i Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Tomasz Szczęsny wraz z funkcjonariuszami Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. Wśród przybyłych gości znaleźli się również dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy szkolni, nauczyciele przedmiotu informatyka, wychowawcy klas, pracownicy placówek oświatowych i wychowawczo-profilaktycznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Mini Konferencję rozpoczęła i poprowadziła Laurencja Piasecka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu przywitaniem zaproszonych gości i przedstawieniem prelegentów oraz harmonogramu spotkania. Jako pierwsza głos zabrała Pani podkom. Justyna Stanik-Rybak  z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu przybliżając zebranym tematykę związaną z przemocą rówieśniczą oraz omówiła sposoby przeciwdziałania przemocy wśród młodych ludzi. Kolejnym prelegentem omawiającym przestępstwa w cyberprzestrzeni była nadkom. Katarzyna Kucharska. Pani Katarzyna Kucharska zaprezentowała skalę cyberprzestępczości występującej w garnizonie mazowieckim w 2016 r. oraz omówiła wybrane przepisy kodeksu karnego. Następnie głos zabrała  podinsp. Aneta Pawlińska, również z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Pani Aneta Pawlińska omówiła zagrożenia, jakie mogą spotkać młodych ludzi korzystających z internetu i w jaki sposób chronić najmłodszych użytkowników sieci internetowej. Ponadto poinformowała gdzie szukać pomocy w sytuacjach niebezpieczeństwa dotyczącego dzieci i młodzieży.

Na zakończenie spotkania głos zabrał asp. szt. Dariusz Kalita – Naczelnik Wydziału Prewencji szydłowieckiej Policji. Naczelnik Kalita omówił działanie aplikacji Moja Komenda oraz w sposób praktyczny zaprezentował działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa prezentując zebranym ilość zgłoszeń jak również sposób nanoszenia zagrożeń.

sierż. Marlena Skórkiewicz

Powrót na górę strony