Aktualności

Debata społeczna w Szydłowcu

Data publikacji 15.11.2019

Wczoraj (14.11.br.) mieszkańcy powiatu szydłowieckiego podczas debaty społecznej mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami Policji i władz samorządowych na temat lokalnego bezpieczeństwa. Zaprezentowana została również aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Moja Komenda oraz program „Dzielnicowy bliżej nas”.

Wczoraj w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbyła się po raz kolejny już powiatowa debata społeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu udział brali mieszkańcy powiatu szydłowieckiego, przedstawiciele Policji i władz samorządowych, przedstawiciele straży pożarnej, różnych instytucji i placówek oświatowych oraz uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Głównym celem debaty było wspólne wypracowanie wniosków do realizacji, służących poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Debatę rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji asp.szt. Dariusz Kalita przywitaniem zebranych gości i podziękowaniem za przybycie. Następnie Naczelnik Kalita za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu szydłowieckiego, w tym oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka”, zagrożenia związane z przemocą domową oraz ocenę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto Naczelnik Wydziału Prewencji zaprezentował zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz efektywność mieszkańców powiatu szydłowieckiego w jej współtworzeniu i zgłoszenia naniesione na terenie powiatu i  przybliżył działanie aplikacji mobilnej ,,Moja Komenda”, dzięki której w szybki sposób możemy skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Aplikacja ta jest całkowicie darmowa i zawiera dane teleadresowe każdej jednostki Policji. Na zakończenie wystąpienia Naczelnik Wydziału Prewencji prezentował zawód policjanta i zachęcał do wstąpienia w szeregi Policji.

Następnie głos zabrał Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wprowadzając zebranych w tematykę związaną ze spotkaniem dotykającym bezpieczeństwa mieszkańców powiatu szydłowieckiego, rozumianego na wszystkich płaszczyznach ich życia. Starosta podziękował kierownictwu KPP w Szydłowcu oraz wszystkim policjantom za wysoki poziom bezpieczeństwa w powiecie szydłowieckim odczuwany zarówno przez władze samorządowe ale przede wszystkim przez społeczeństwo.

Głos zabrał również Burmistrz Miasta Szydłowiec Artur Ludew, który poinformował o zwiększaniu nakładów finansowych na rozbudowę infrastruktury drogowej, rekreacyjnej na terenie miasta Szydłowiec. Podziękował za obecny stan bezpieczeństwa podkreślając, że za dalsze utrzymanie bezpieczeństwa na podobnym lub wyższym poziomie odpowiadają w równej części wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu.

W czasie dyskusji, na którą przyszedł czas po prezentacji, uczestnicy spotkania mogli zgłaszać prośby, wnioski i zadawać pytania dotyczące bezpieczeństwa wszystkim obecnym na sali przedstawicielom różnych służb i instytucji. Zgłoszone wnioski zostały zapisane i po weryfikacji będą realizowane przez odpowiednie instytucje.

Na zakończenie debaty głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu insp. Jacek Różański apelując do młodzieży o dialog z seniorami, aby ustrzec je przed oszustwami popełnianymi wobec osób starszych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w debacie.

sierż. szt. Marlena Skórkieiwcz

  • Debata społeczna w Szydłowcu
  • Debata społeczna w Szydłowcu
  • Debata społeczna w Szydłowcu
Powrót na górę strony