Posterunek Policji w Repkach

Rejon pozamiejski nr 2- teren gminy Bielany

Data publikacji 03.07.2020

sierż. Katarzyna Równa tel: 506 869 372 lub 25 787 50 77, e-mail: dzielnicowy.bielany@ra.policja.gov.pl

sierż. Katarzyna Równa tel: 506 869 372 lub z kierownikiem PP w Repkach podkom. Łukaszem Mątkiewiczem-  47 7074 350

Posterunek Policji nie funkcjonuje całodobowo.  W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 25 787 20 11 bądź 112.

e-mail: dzielnicowy.bielany@ra.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023r. w ramach planu działania priorytetowego prowadzi działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie negatywnego zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu w miejscach publicznych w rejonie sklepu "TOPAZ"  przy ul. Słonecznej w miejscowości Bielany Żyłaki

Rejon pozamiejski nr 2- teren gminy Bielany obejmuje:

Bielany-Jarosławy, Bielany-Wąsy, Bielany-Żyłaki, Błonie Duże, Błonie Małe, Brodacze, Dmochy-Rętki, Dmochy-Rogale, Korabie, Kowiesy, Kożuchów, Kożuchówek, Księżopole-Komory, Księżopole-Budki, Kudelczyn, Paczuski, Patrykozy, Patrykozy-Kolonia, Rozbity Kamień, Ruciany, Ruda-Kolonia, Sikory, Trebień, Wańtuchy, Wiechetki Duże, Wiechetki Małe, Wojewódki Dolne, Wojewódki Górne, Wyszomierz.

Powrót na górę strony