Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Rejon pozamiejski nr 5- teren gminy Sokołów Podlaski

Data publikacji 03.07.2020

st.sierż. Maciej Balicki, tel: 519-035- 530, 47 7074 236, e- mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski5@ra.policja.gov.pl

st.sierż. Maciej Balicki,

tel: 519-035- 530 lub  47 7074 236

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 47 7074 200 bądź 112.

e- mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski5@ra.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego dąży do wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu w rejonie sklepu "ABC"  w m-ci Skibniew Podawce.

Rejon pozamiejski nr 5 - teren gminy Sokołów Podlaski obejmuje:

Bachorza, Bartosz, Brzozów, Brzozów-Kolonia, Budy Kupientyńskie, Chmielew, Czerwonka, Dąbrowa, Dolne Pole, Dziegietnia, Emilianów, Grochów Szlachecki, Grochów Włościański, Justynów, Karlusin, Karolew, Kosierady, Kostki, Krasnodęby-Kasmy, Krasnodęby-Rafały, Krasnodęby-Sypytki, Krasów, Kurcze, Łubianki, Nowa Wieś Grochowska, Nowa Wieś Grochowska Kolonia, Podkupientyn, Podrogów, Pogorzel, Przeździatka-Kolonia, Przywózki, Skibniew-Kurcze, Skibniew-Podawce, Walerów, Węże, Wólka Miedzyńska, Wyrąb, Ząbków, Ząbków-Kolonia, Żanecin.

Powrót na górę strony