Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Rejon miejski nr 3- teren miasta Sokołów Podlaski

Data publikacji 03.07.2020

st.sierż. Michał Onisk, tel: 519 035 527 lub 47 7074 236, e-mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski3@ra.policja.gov.pl

st.sierż. Michał Onisk,

tel: 519 035 527  lub  47 7074 236

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 47 7074 200  bądź 112.

 

e-mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski3@ra.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego dąży do wyeliminowania problemu nieprawidłowego parkowania, a ściślej niedostosowania się do znaku B-36 "zakaz zatrzymywania się" na ul. Szopena w Sokołowie Podlaskim.

 

Rejon miejski nr 3- teren miasta Sokołów Podlaski obejmuje:

8- go Sierpnia, Armii Krajowej,Chopina, Działkowa, Gałczyńskiego,Księdza Bosco, Korczaka, Mniszkówny, Olszowa, Piłsudskiego 1-15,Przemysłowa, Spacerowa, Szopena, Św. Dominika Savio, Widokowa, Wokulskiego, Wolności, Wyspiańskiego

Powrót na górę strony