Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Rejon miejski nr 2- teren miasta Sokołów Podlaski

Data publikacji 03.07.2020

asp. Sławomir Borkowski, tel: 506 894 137, lub 47 7074 235, e-mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski2@ra.policja.gov.pl

asp.Sławomir Borkowski,

tel: 506 894 137 lub 47 7074 235

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 47 7074 200 bądź 112.

 

e-mail:slawomir.borkowski@ra.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego dąży do wyeliminowania lub ograniczenia przypadków spożywania alkoholu oraz zanieczyszenia miejsca publicznego, a także grupowania się młodzieży na terenie placu zabaw znajdującego się pomiędzy blokami przy ul. Bartoszowej 11A, 11B oraz 11C  w Sokołowie Podlaskim, a także w rejonie klatek schodowych.

Rejon miejski nr 2- teren miasta Sokołów Podlaski obejmuje:

3- go Maja, Bartoszowa, Bohaterów Westerplatte, Budowlana,Bulwar, Cicha, Generała Andersa, Górskiego, Grunwaldzka, Kościuszki, Księżycowa, Kuśnierska, Lazurowa, Legionów, Magistracka, Miłosna, Miodowa, Monte Cassino, Niecała, Nowa, Ogrodowa, Olszewskiego, Orzeszkowej, Piłsudskiego 15-42, Polna, Polowa, Powstańców Śl., Powstańców Wlkp., Praweckiego, Próżna, Repkowska, Romanowskiego, Różana, Sadowa, Siedlecka, Spółdzielcza, Szeroka, Szmaragdowa, Świętego Franciszka, Świętego Huberta, Świętej Anny, Świtalskiego, Teligi, Tęczowa, Walecznych, Wiatraki, Winnice, Wojska Polskiego, Wysoka, Zalewskiego, Zdrojowa, Źródlana.

Powrót na górę strony