Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Kontakt

Data publikacji 26.05.2020

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ul. Wolności 50

08-300 Sokołów Podlaski

e-mail: kppsokolowpodl@ra.policja.gov.pl

BIP: bip.kppsokolowpodl@ra.policja.gov.pl


Oficer dyżurny:

tel.47 7074-200

fax 47 7074-201

Sekretariat:

tel.47 7074 260


Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

st.sierż. Aleksandra Borowska

tel. 47 7074 411 , 695 889 956

e-mail: aleksandra.borowska@ra.policja.gov.pl


Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nadkom. Andrzej Góral

tel.47 7074-268

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

nadkom. Adam Bujalski

tel. 47 7074  265


  Naczelnik Wydziału Prewencji

kom. Tomasz Bartosiak

tel. 47 7074 267

 

  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podinsp. Dariusz Błoński

tel. 47 7074 264


 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

nadkom. Krzysztof Socha

 tel. 47 7074 263


Zespół - Sztab Policji Wydziału Prewencji

podkom. Jarosław Kacprzyk

 tel. 47 7074 255


Zespół ds. Wykroczeń

tel.47 7074 249, 47 7074 232


 Zespół Prezydialny

 tel. 47 7074 260


Zespół Kadr i Szkolenia

 tel. 47 7074 211


 Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 tel. 47 7074 212, 47 7074 213


               Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 7074 215

 

Powrót na górę strony