Kierownictwo

KOMENDANCI

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SOKOŁOWIE PODLASKIM

insp. Mariusz Okulus

Służbę w Policji pełni od 2000 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

Akademii Obrony Narodowej oraz wielu studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Większość kariery związany z pionem kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych: 

 • Kierownik Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego  Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie
 • Komendant Komisariatu Policji w Łochowie
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej
 • od 05 sierpnia 2020 roku Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Medal Trzydziestolecia Powstania NSZZ Policjantów.                                                                               

 

 

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SOKOŁOWIE PODLASKIM
mł. insp. dr Monika Sokołowska
Służbę pełni od 1999 roku. Jest absolwentem Politechniki Radomskiej,
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wielu studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
Większość służby związana z pionem prewencji. W 2020r. uzyskała naWydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie stopień naukowy doktora w dziedzinie                                                          
nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Sekcji I Wydziału Konwojowego KWP z/s w Radomiu
 • Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP z/s w Radomiu
 • Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Szydłowcu
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu
 • od 17 maja 2021 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Powrót na górę strony