Aktualności

Dzielnicowy odwiedził uczniów i pedagogów na Kupientyńskiej

Data publikacji 04.05.2017

Dzielnicowy asp. Artur Pankiewicz spotkał się z uczniami i pedagogami ze Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie podczas pogadanki omówił m.in. zjawiska demoralizacji, cyberprzestępczość wśród młodzieży szkolnej, procedurę ,,Niebieskiej Kart” i przemocy wśród nieletnich.

W czwartek 27 kwietnia dzielnicowy asp. Artur Pankiewicz spotkał się z uczniami i ich nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim. W spotkaniu wzięło udział łącznie 12 pedagogów i 47 uczniów. Na pogadance z uczniami policjant poruszył zagadnienia m.in. takie jak: zjawisko demoralizacji, odpowiedzialność prawna nieletnich, czy cyberprzestępczość wśród młodzieży szkolnej. W trakcie spotkania omówił ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, a także wspomniał o aplikacji ,,Moja Komenda” oraz o programie ,,Dzielnicowy bliżej nas”.

Podczas swojego pobytu w szkole mundurowy spotkał się również z samymi pedagogami, gdzie porozmawiał z nimi o przepisach dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich, procedurę ,,Niebieskich Kart”, zasadach działania Krajowej Mapy Zagrożeń, a także zaprezentował aplikację ,,Moja Komenda” dostępną w systemie ,,Android” i ,,IS”. W trakcie spotkania omówił programy ,,Razem bezpieczniej” i ,,Dzielnicowy bliżej nas” w obszarze bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania. Biorący udział w spotkaniu pedagodzy otrzymali broszury informacyjne.

 

st. sierż. Dominika Rozbicka

 

Powrót na górę strony