Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W SIEDLCACH

 INSP. ANDRZEJ DZIEWULSKI

Służbę w Policji pełni od 1993 roku.

Jest absolwentem Akademii Podlaskiej w Siedlcach,

Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach

oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie kryminalnym

i prewencyjnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Techniki Kryminalistycznej w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach,
 • Naczelnik Wydziału  Patrolowo – Interwencyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji
  w Siedlcach,
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie,
 • od 25.07.2017 r. Komendant Miejski Policji w Siedlcach.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Srebrna odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej”

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W SIEDLCACH

MŁ. INSP. DARIUSZ DUDEK

Służbę  w Policji pełni od 1993 roku.

Jest absolwentem Akademii Podlaskiej w Siedlcach

oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie kryminalnym

i prewencyjnym.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału  Patrolowo – Interwencyjnego
  w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji
  w Siedlcach,
 • od 01.10.2020r. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
  w Siedlcach.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W SIEDLCACH

MŁ. INSP. PIOTR CHROMIŃSKI

Służbę  w Policji pełni od 1993 roku.

Jest absolwentem Akademii Podlaskiej w Siedlcach

oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Od początku kariery związany z pionem kryminalnym.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Wydziału Dochodzeniowo –Śledczego
  w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo –Śledczego
  w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach,
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo –Śledczego
  w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach,
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego w Komendzie Miejskiej Policji
  w Siedlcach,
 • od 17.05.2021r.  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
  w Siedlcach.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
Powrót na górę strony