Ruch Drogowy

Stop agresji

Data publikacji 20.02.2019

AGRESJA DROGOWA – to świadome prowadzenie pojazdu w sposób, który zwiększa ryzyko wypadku, motywowane zniecierpliwieniem, zdenerwowaniem, wrogim nastawieniem lub próbą zaoszczędzenia czasu.

 stopagresjidrogowej.kwp@mazowiecka.policja.gov.pl

Na adres wskazanej  skrzynki mailowej można przesyłać informacje oraz filmy dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego na terenie naszego województwa. Specjalna skrzynka kontaktowa pomoże wyeliminować z naszych dróg tych, którzy swoją brawurą, bezmyślnością oraz łamaniem przepisów mogą doprowadzić do tragedii.

       Nie bądź obojętny, reaguj.

Kierowco, jeśli posiadasz w swoim aucie „rejestrator jazdy” czy inne urządzenie, na którym uwieczniłeś niebezpieczne zachowanie pirata drogowego - prześlij film.

Policjanci drogówki przeanalizują nadesłane informacje oraz będą dążyć do ustalenia sprawcy wykroczenia i wyciągnięcia konsekwencji karnych

 

IM WIĘCEJ DANYCH PODASZ WYSYŁAJĄC NAM FILM, TYM WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO UDOWODNIENIA WINY PIRATOWI DROGOWEMU, WIĘC:

  • Dołącz krótki opis zdarzenia, podaj: datę, godzinę, miejscowość lub odcinek drogi między najbliższymi miejscowościami, ulicę, markę i numer rejestracyjny pojazdu pirata drogowego, krótki opis zaistniałej sytuacji.
  • Podaj swoje dane i dane ewentualnych świadków zdarzenia: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu.

Pamiętaj, że:

Twoje zeznania i zeznania ewentualnych świadków zdarzenia przyczynią się do wszczęcia postępowania   sądowego.

Ważne:

Przesyłając film z zarejestrowanym naruszeniem pamiętaj, aby nagrania te zawierały zapisy naruszeń    norm prawnych, znamiona agresywnych zachowań były ewidentnymi przykładami „łamania prawa”    w ruchu drogowym.

Oprac. WRD KWP Radom

Powrót na górę strony