Ruch Drogowy

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO ZWALCZANIA AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ NA DROGACH

Data publikacji 20.02.2019

Jednym z głównych założeń funkcjonowania zespołu jest daleko idąca współpraca funkcjonariuszy komórek pionów prewencji oraz kryminalnego. W praktyce, można wyodrębnić 2 grupy: realizacyjną, w skład której wchodzą przede wszystkim policjanci drogówki, oraz analityczną, składającą się z policjantów pionu kryminalnego, informatyków, specjalistów od cyberprzestępczości oraz policjantów lub pracowników komórek ruchu drogowego wyspecjalizowanych w obsłudze policyjnych baz danych, a także systemu analitycznego.

Zadaniem zespołu jest ujawnianie pojedynczych kierujących, jak również zorganizowanych grup naruszających w rażący sposób przepisy ruchu drogowego. Działania te są poprzedzone wnikliwą analizą i typowaniem osób, na których zachowanie należy zwrócić szczególną uwagę.

Przedmiotem zainteresowania zespołu są również miejsca grupowania się kierujących pojazdami, np.: parkingi przy hipermarketach, gdzie organizowane są nielegalne wyścigi czy też pokazy szybkiej i widowiskowej jazdy.

Źródło informacji, oprócz policyjnych baz danych, na podstawie których są typowane miejsca oraz osoby wyróżniające się szczególnie niebezpiecznymi zachowaniami w ruchu drogowym, stanowią portale społecznościowe, fora internetowe, blogi oraz inne obszary Internetu.

Nieocenionym źródłem informacji są również materiały poglądowe przesyłane przez obywateli na specjalnie do tego celu utworzony adres email:

 

stopagresjidrogowej.kwp@mazowiecka.policja.gov.pl

AGRESJA DROGOWA – to świadome prowadzenie pojazdu w sposób, który zwiększa ryzyko wypadku, motywowane zniecierpliwieniem, zdenerwowaniem, wrogim nastawieniem lub próbą zaoszczędzenia czasu.

 

Na adres tej skrzynki mailowej można przesyłać informacje oraz filmy dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego na terenie naszego województwa. Specjalna skrzynka kontaktowa pomoże wyeliminować z naszych dróg tych, którzy swoją brawurą, bezmyślnością oraz łamaniem przepisów mogą doprowadzić do tragedii.

                                                                         Nie bądź obojętny, reaguj.

Kierowco, jeśli posiadasz w swoim aucie „rejestrator jazdy” czy inne urządzenie, na którym uwieczniłeś niebezpieczne zachowanie pirata drogowego - prześlij film.

Policjanci drogówki przeanalizują nadesłane informacje oraz będą dążyć do ustalenia sprawcy wykroczenia i wyciągnięcia konsekwencji karnych.

                                                               Jak to zrobić?

Jeśli posiadasz film, upewnij się, na terenie jakiego województwa zostało popełnione wykroczenie. Jeśli na terenie Mazowsza kliknij Tutaj.

IM WIĘCEJ DANYCH PODASZ WYSYŁAJĄC NAM FILM, TYM WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO UDOWODNIENIA WINY PIRATOWI DROGOWEMU, WIĘC:

 • Dołącz krótki opis zdarzenia, podaj: datę, godzinę, miejscowość lub odcinek drogi między najbliższymi miejscowościami, ulicę, markę i numer rejestracyjny pojazdu pirata drogowego, krótki opis zaistniałej sytuacji.

 • Podaj swoje dane i dane ewentualnych świadków zdarzenia: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu.

Pamiętaj, że:

Twoje zeznania i zeznania ewentualnych świadków zdarzenia przyczynią się do wszczęcia postępowania                 sądowego.

Ważne:

Przesyłając film z zarejestrowanym naruszeniem pamiętaj, aby nagrania te zawierały zapisy naruszeń                 norm prawnych, znamiona agresywnych zachowań były ewidentnymi przykładami „łamania prawa” w ruchu drogowym.

                                   Trzy wymiary AGRESYWNEGO ZACHOWANIA :

AGRESYWNA JAZDA

 • BRAK POSZANOWANIA DLA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO

 • NADMIERNA PRĘDKOŚĆ

GNIEW ZA KIEROWNICĄ

 • NADUŻYWANIE KLAKSONU

 • BŁYSKANIE ŚWIATŁAMI

 • KRZYCZENIE

 • WROGIE GESTY

 • JAZDA ZDERZAK W ZDERZAK

DROGOWA FURIA „ROADRAGE”

 • FIZYCZNY ATAK NA INNEGO KIEROWCE Z UŻYCIEM POJAZDU LUB NARZĘDZIA

                           Najczęstsze naruszenia prawa związane z niebezpieczną i agresywną jazdą to m.in;

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,

 • Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, „linia podwójna ciągła”,

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości,

 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony, niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”,

 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym,oprac.WRD KWP z/s w Radomiu

Powrót na górę strony