Dostępność KMP w Siedlcach

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

Data publikacji 05.09.2023

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach można:

- wysłać na adres: Komenda Miejska Policji w SIedlcach, ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce.

- złożyć osobiście w recepcji Komendy Miejskiej Policji Siedlcach ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl

- przesłać na skrzynkę ePUAP

 

Pliki do pobrania

  • 14.49 KB
Powrót na górę strony