Dostępność KMP w Siedlcach

Informacja o dostępności Komendy Miejskiej Policji w SIedlcach dla osób z niepełnosprawnościami - tekst łatwy do odczytania

Data publikacji 10.08.2023

Dostępność budynku przy ul. Starowiejskiej 66 w Siedlcach

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Starowiejskiej 66 w Siedlcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed wejściem do budynku Komendy znajdują się schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

 

Dojazd do budynku Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach od ul. Starowiejskiej jest nieograniczony, nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej.

 

Na terenie KMP Siedlce przed budynkiem na parkingu od strony ul. Starowiejskiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Oznaczone znakiem pionowym i poziomym.

 

Budynek wyposażony jest w pochylnię dla niepełnosprawnych, czterobiegową, wyposażoną w dwie poręcze. Wjazd na pochylnię znajduje się od strony parkingu z chodnika. Wjazd na chodnik z poziomu parkingu z dwoma krawężnikami.

Wejście z pochylni do budynku stanowią dwie pary drzwi, dwuskrzydłowe, otwierające się na zewnątrz, bezprogowe. Z holu dojście do windy przez drzwi dwuskrzydłowe i dalej korytarzem.