TWÓJ DZIELNICOWY (KP MORDY)

TWÓJ DZIELNICOWY (KP MORDY)

Data publikacji 29.09.2017

Przydział terytorialny gmin dla poszczególnych dzielnicowych

 

           Gmina Zbuczyn

 

Dzielnicowy asp. Stanisław Borkowski  

tel. 696 497 226

email: dzielnicowy.zbuczyn2@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego  prowadzi działania związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym przez uczestników ruchu drogowego, a w szczególności przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, przechodzenie pieszych przez jezdnię w miejscach niedozwolonych jak również niekorzystających z elementów odblaskowych w miejscowości Krzesk Królowa Niwa oraz na odcinku DK-2 pomiędzy miejscowościami Zawady, a Krzesk Królowa Niwa.

W związku z powyższym dzielnicowy  asp. Stanisław  Borkowski  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 

Dzielnicowy asp. szt. Radosław Ługowski

tel. 696 497 214

email: dzielnicowy.zbuczyn1@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.


 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania związane z nie przestrzeganiem przepisów przez kierujących pojazdami  w miejscowości Dziewule ulica Dworska i Kościelna oraz gromadzenie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego spożywanie alkoholu na terenie skweru wiejskiego przy ulicy Kościelna-Młynarska w Dziewulach.

W związku z powyższym dzielnicowy asp. szt. Radosław Ługowski  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 


Miasto i Gmina Mordy

 

Dzielnicowy mł. asp. Karol Sierocki

tel. 696 497 232

email: dzielnicowy.mordy@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu i świetlicy w m. Leśniczówka gm. Mordy. Działania te będą polegać głównie na ograniczeniu przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych w rejonie sklepu i świetlicy w m Leśniczówka.

W związku z powyższym dzielnicowy  mł.asp. Karol Sierocki  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 


Gmina Przesmyki

 

Dzielnicowy asp. szt. Marek Strzałkowski

tel. 696 497 230

Email: dzielnicowy.przesmyki@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania związane z zapobieganiem przypadkom nie stosowania się do znaku drogowego B-18 przez kierujących pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8ton na drodze w miejscowości Zawady

W związku z powyższym dzielnicowy  asp. szt. Marek Strzałkowski   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 


                          Gmina Korczew i Paprotnia

 

Dzielnicowy mł.asp. Tomasz Sacharczuk

tel. 601 164 283

email: dzielnicowy.korczew@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzeni działania związane z eliminacją przypadków demoralizacji nieletnich oraz nie przestrzegania przepisów ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi przez młodzież gromadzącą się na terenie Szkoły Podstawowej w Hołubli  oraz na pobliskim przystanku autobusowym przy ul. Unitów Podlaskich w Hołubli.

W związku z powyższym dzielnicowy  sierż.szt.Tomasz Sacharczuk    zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 


Punkty przyjęć interesantów w gminie Korczew

(budynek Urzędu Gminy) czynny we wtorki i czwartki w godz. 13.00 -15.00


Punkt przyjęć interesantów w gminie Paprotnia

(budynek Urzędu Gminy ) czynny we wtorki w godzinach 10.00 – 12.00


Punkt przyjęć interesantów w gminie Przesmyki

(budynek GOPS) czynny w środy w godz.10.00 - 12.00

 

Powrót na górę strony