TWÓJ DZIELNICOWY (KP MOKOBODY)

TWÓJ DZIELNICOWY (KP MOKOBODY)

Data publikacji 29.09.2017

Przydział terytorialny gmin dla poszczególnych dzielnicowych:

Gmina Mokobody

Dzielnicowy asp. szt. Piotr Dmowski

tel. 602-551-279

email: dzielnicowy.mokobody@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego poprzez częste kontrole kompleksu boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej w Mokobodach i  represjonowanie ujawnionych sprawców  będzię dążył do wzrostu poczucia bezpieczeństwa  wśród mieszkańców i zminimalizowania zagrożeń na tym terenie w szczególności dotyczących wandalizmu oraz spożywania alkoholu i innych używek przez młodzież.                                                         

W związku z powyższym dzielnicowy  asp. szt. Piotr Dmowski  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa


Gmina Kotuń

Dzielnicowy asp.Przemysław Bazak 

tel. 696 497 227

email: dzielnicowy.kotun1@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Obszar podległy: Albinów, Broszków, Chlewiska, Cisie-Zagrudzie, Czarnowąż, Gręzów, Józefin, Kotuń, Nowa Dabrówka, Pieróg, Polaki, Trzemuszka, Tymianka.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania w rejonie sklepu spożywczego „Mirabelka” w miejscowości Gręzów przy ulicy Warszawskiej 114 związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałaniem spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, nieobyczajnym wybrykom,  zaśmiecania miejsca publicznego oraz kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości po drodze publicznej.

W związku z powyższym dzielnicowy  asp. Przemysław Bazak i zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa

 

p.o. Dzielnicowego post. Natalia Płatkowska 

tel.  512 459 437

email: dzielnicowy.kotun2@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Obszar podległy: Bojmie, Jagodne, Kępa, Koszewnica, Łączka, Łęki, Marysin, Mingosy, Niechnabrz, Oleksin, Pieńki, Rososz,  Ryczyca, Sionna, Sosnowe, Wilczonek, Żdżar, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowa w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania na terenie przyległym do sklepu i świetlicy wiejskiej w Wilczonku, związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, używaniu słów nieprzyzwoitych oraz nieobyczajnym wybrykom.

W związku z powyższym dzielnicowa post. Natalia Płatkowska i zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa


Gmina Suchożebry

Dzielnicowy asp. szt. Jacek Mędza

tel. 603-091-449

email: dzielnicowy.suchozebry@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60.

Punkt przyjęć interesantów w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11 (budynek Urzędu Gminy) pokój nr 13.

Czynny w poniedziałki w godz. 10-12; piątki w godz. 10-12. Zespół ds Prewencji Posterunku Policji  w Kotuniu, 08-130 Kotuń ul. Ogrodowa 10; tel. 47 707 28 20.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego prowadzi działania związane z niewłaściwym korzystaniem z obiektu sportowego, „ORLIK” , niszczeniem ogrodzenia, zaśmiecaniem terenu  i dewastacją elementów wyposażenia obiektu sportowego „ORLIK” znajdującego się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach przy ul. Siedleckiej 6.

Dzielnicowy prosi o informacje o osobach nagminnie przebywających w tym rejonie które swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny , dopuszczają się publicznie nieobyczajnych wybryków lub spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem. Ponadto dzielnicowy prosi o kierowanie zapytań odnośnie sposobu postępowania w konkretnie zaistniałych sytuacjach. Zapytania i  informacje można przekazywać telefonicznie tel. 603 091 449 lub pocztą e-meilową -  dzielnicowy.suchozebry@ra.policja.gov.pl bądź za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożęń Bezpieczeństwa.

W związku z powyższym dzielnicowy  asp. szt. Jacek Mędza zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

Powrót na górę strony