DZIELNICOWI

TWÓJ DZIELNICOWY (KP MORDY)

Data publikacji 29.09.2017

Przydział terytorialny gmin dla poszczególnych dzielnicowych:

 

 Gmina Zbuczyn

Dzielnicowy mł.asp. Stanisław Borkowski

Dzielnicowy mł.asp.Stanisław Borkowski tel. 696 497 226

Email: dzielnicowy.zbuczyn@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod  112 lub 47 707 23 60

 

Plan priorytetowy dzielnicowego  PP Zbuczyn  mł.asp Stanisław Borkowski

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023r. jest  prowadzenie działań związanych z  gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz nieprzestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie ulicy Jana Pawła II (parkingu przy Urzędzie Gminny i Szkole Podstawowej), ulicy Dębowej, Skweru 600-lecia w Zbuczynie. Przeciwdziałanie w tym rejonie zakłóceniom ładu i porządku publicznego, spoczynku nocnego, nieobyczajnych wybryków oraz niszczenia mienia.

W związku z powyższym dzielnicowy  mł.asp.Stanisław  Borkowski  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa

 Gmina Zbuczyn

Dzielnicowy asp. szt. Radosław Ługowski

Dzielnicowy asp. szt. Radosław Ługowski tel. 696497214

Email: dzielnicowy.zbuczyn@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60

 

                                                                                                                                       Plan priorytetowy dzielnicowego  PP Zbuczyn  asp.szt.Radosława Ługowskiego

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od  01.01.2023r.  do 30.06.2023r. jest prowadzenie działań związanych z nieprzestrzeganiem przez kierujących pojazdami oraz pieszych przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności  przekraczania dozwolonej prędkości, niestosowania się do znaków drogowych przez kierujących oraz pieszych na odcinku DK-2 od miejscowości Borki Wyrki do granic miejscowości Zbuczyn.      

 

W związku z powyższym dzielnicowy asp. szt. Radosław Ługowski  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa

Miasto i Gmina Mordy

Dzielnicowy mł.asp.Karol Sierocki

Dzielnicowy mł.asp.Karol Sierocki tel. 696497232

Email: dzielnicowy.mordy@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr  112 lub 47 707 23 60

 

 Plan priorytetowy dzielnicowego  KP  Mordy mł.asp. Karola Sierockiego

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu i przystanku PKS w m. Ptaszki gm. Mordy. Działania te będą polegać głównie na ograniczeniu przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych i zaśmiecania w rejonie sklepu i przystanku w m. Ptaszki gm. Mordy.

W związku z powyższym dzielnicowy  mł.asp. Karol Sierocki  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa

Gmina Przesmyki

Dzielnicowy asp. szt. Marek Strzałkowski

Dzielnicowy asp. szt. Marek Strzałkowski tel. 696497230

Email: dzielnicowy.przesmyki@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr  112 lub 47 707 23 60

 

 Plan priorytetowy dzielnicowego  KP  Mordy asp.szt.Marka Strzałkowskiego

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od  01.01.2023r.  do 30.06.2023r. jest prowadzenie działań związanych z zapobieganiem przypadkom nie stosowania się do znaku drogowego B-18 przez kierujących pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8ton na drodze w miejscowości Zawady

 

W związku z powyższym dzielnicowy  asp. szt. Marek Strzałkowski   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy

łamania prawa

Gmina Korczew i Paprotnia

Dzielnicowy mł.asp. Tomasz Sacharczuk 

Dzielnicowy tel. 601164283

Email: dzielnicowy.korczew@ra.policja.gov.pl

              dzielnicowy.paprotnia@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 707 23 60

Plan priorytetowy dzielnicowego  KP  Mordy mł.asp. Tomasza Sacharczuk

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od  01.01.2023r.  do 30.06.2023r. jest prowadzenie działań związanych z eliminacją przypadków demoralizacji nieletnich oraz nie przestrzegania przepisów ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi przez młodzież gromadzącą się na terenie Szkoły Podstawowej w Hołubli  oraz na pobliskim przystanku autobusowym przy ul. Unitów Podlaskich w Hołubli.

W związku z powyższym dzielnicowy  sierż.szt.Tomasz Sacharczuk    zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa

Punkty przyjęć interesantów w gminie Korczew (budynek Urzędu Gminy) czynny we wtorki i czwartki w godz. 13.00 -15.00

Punkt przyjęć interesantów w gminie Paprotnia (budynek Urzędu Gminy ) czynny we wtorki w godzinach 10.00 – 12.00,

Punkt przyjęć interesantów w gminie Przesmyki (budynek GOPS) czynny w środy w godz.10.00 - 12.00

Powrót na górę strony