Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie studentów UPH z rzecznikiem KMP.

Data publikacji 21.06.2017

Komendę Miejską Policji w Siedlcach odwiedzili dzisiaj (21.06) studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, którzy biorą udział w projekcie „Drogi do przyszłości: studiuj – pracuj". Tego typu spotkania są jedną z form realizacji porozumienia zawartego pomiędzy tutejszą jednostką Policji i uczelnią i doskonale wpisują się w ramy ogólnopolskiej akcji MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Bezpieczeństwo to bardzo ważny obszar życia społecznego. Na Policji jako wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiocie działającym w strukturach współczesnego państwa spoczywa główny ciężar podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terytorium kraju. Oprócz ustawowo przypisanych naszej formacji do realizacji zadań, jednostki Policji na wypracowują szerokie spektrum innych działań, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa obywateli. Możliwość realizacji takich przedsięwzięć wynika z założeń ogólnopolskiej akcji MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”, a na ich charakter wpływ mają przede wszystkim lokalne potrzeby. Jedną z płaszczyzn jest włączanie do nich podmiotów pozapolicyjnych, które ze względu na zakres swej działalności na co dzień realizują inne zadania. Już w 2008 r. KMP w Siedlcach i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy. Na jego mocy studenci mogą uczestniczyć w specjalnie organizowanych dla nich zajęciach, których celem jest praktyczne zapoznanie ich z wybranymi aspektami pracy Policji. Podczas spotkania z policjantami Zespołu ds. Komunikacji Społecznej KMP w Siedlcach studenci biorący udział w projekcie „Drogi do przyszłości: studiuj – pracuj” zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną Policji oraz poznali szczegóły pracy na stanowisku rzecznika prasowego komendy. Słuchacze jak i opiekunowie bardzo wysoko oceniają wartość merytoryczną takich zajęć praktycznych.

autor: podinsp. Jerzy Długosz

KMP w Siedlcach.

Powrót na górę strony