Aktualności

Debata Społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 06.12.2019

05 grudnia odbyła się debata społeczna której tematem przewodnim było hasło „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Uzależnienie a bezpieczeństwo ”. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach spotkali się z mieszkańcami naszego miasta i gminy w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Asłanowicza 2 w Siedlcach.

Udział w spotkaniu wzięli  Komendant Miejski Policji w Siedlcach mł. insp. Andrzej Dziewulski, Prezydent  miasta Andrzej Sitnik, radni miasta i powiatu. Gościliśmy również  przedstawicieli  służb, urzędów i instytucji  które na co dzień współpracują z policją. Nie zabrakło także  mieszkańców naszego  rejonu oraz młodzieży szkolnej.  Debatę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Siedlcach  omawiając stan bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz programy profilaktyczne realizowane  przez naszą Jednostkę. W trakcie prezentacji szef siedleckich policjantów skupił się na przestępczości narkotykowej, z którą mamy do czynienia  praktycznie na co dzień. W tym kontekście przedstawił  również działania profilaktyczne podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach, a w szczególności kampanię  społeczną  „ Widzę -Rozmawiam -Reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną  młodzież.”,  której jesteśmy współorganizatorami. Następnie sierż.szt. Małgorzata Mazurek  zapoznała zgromadzonych  z możliwościami wykorzystania aplikacji  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także „Moja Komenda”.
Zasadniczą część debaty stanowiła dyskusja. Uczestnicy zgłaszali uwagi i problemy jakie  dostrzegają w funkcjonowaniu miasta i powiatu Na podstawie przeprowadzonej dyskusji można postawić tezę, że mieszkańcy naszego terenu czują się bezpiecznie. Najwięcej uwag dotyczyło oczywiście kwestii związanych z ruchem drogowym m.in. dodatkowego oznaczenia  przejść dla pieszych czy  organizacji ruchu na wiadukcie warszawskim.  Zwrócono także uwagę na  zachowanie właścicieli psów, którzy puszczają swoje zwierzęta luzem  w przestrzeni miejskiej  co może stwarzać niebezpieczne sytuacje.   
 


Krótkiego podsumowania przebiegu debaty dokonał Komendant Miejski Policji w Siedlcach  mł.insp Andrzej Dziewulski  podkreślając, że  wszelkie sugestie mieszkańców co do poprawy stanu bezpieczeństwa są bardzo ważnym sygnałem dla Policji, który znajdzie swe odzwierciedlenie w zakresie planowania przyszłych działań. Wszyscy uczestnicy debaty zostali zaproszeni na kolejne spotkanie z funkcjonariuszami KMP Siedlce .

Autor:kom.Agnieszka Świerczewska

KMP Siedlce

Powrót na górę strony