Posterunek Policji w Rościszewie

st.sierż. Łukasz Ratuszny

Data publikacji 09.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

pełniący obowiązki dzielnicowego: st. sierz. Łukasz Ratuszny

tel. 47 705 42 83

kom. 519-035-547

e-mail: dzielnicowy.rosciszewo1@ra.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy nr VII

miejscowości Gminy Rościszewo:  Babiec Piaseczny, Babiec Rżały, Babiec-Więczanki, Borowo, Bryski, Komorowo, Kownatka, Kuski, Lipniki, Łukomie, Łukomie-Kolonia, Nowe Rościszewo, Nowy Zamość, Ostrów, Pianki, Polik, Puszcza, Rościszewo, Rumunki-Chwały, Rzeszotary-Chwały, Rzeszotary-Gortaty, Rzeszotary-Pszczele, Rzeszotary-Stara Wieś, Rzeszotary-Zawady, Stopin, Śniedzanowo, Topiąca, Września, Zamość.

 

Plan priorytetowy dzielnicowego Posterunku Policji w Rościszewie st. sierż. Łukasz Ratuszny

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. jest ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43' ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, eliminacja wykroczeń dotyczacych zaśmiecania, uszkadzania i zanieczyszczania terenu w okolicy budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stopin 1A gm Rościszewo. 

 

W związku z powyższym p.o. dzielnicowego st.sierż. Łukasz Ratuszny zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w rejonie przyległym do szkoły podstawowej w m. Łukomie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa, w tym wykrozczenia porządkowe, również spożywanie alkoholu w miejscu gdzie obowiązuje zakaz spożywania.

W przypadku kiedy będziemy świadkami łamania prawa, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić Policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

Uwaga!!!

Podany numer komórkowy do dzielnicowego jest aktywny w momencie pełnienia przez niego służby. W chwili zakończenia pracy dzielnicowego wszystkie połączenia wykonane na jego służbowy telefon komórkowy są przekierowane na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu celem sprawnego i szybkiego przyjmowania zgłoszeń. Gdy sytuacja wymaga pilnej interwencji funkcjonariuszy Policji  należy dzwonić na numery alarmowe 112 oraz 47 705 42 00.

Podany adres mailowy służy do kontaktu z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

Powrót na górę strony