Aktualności

Sąd przedłużył policyjny nakaz i zakaz dla sprawcy przemocy domowej

Policjant niejednokrotnie stanowi pierwsze ogniwo w systemie pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową. Funkcjonariusze, korzystając z uprawnień, jakie daje ustawa antyprzemocowa, wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się oprawcy, który stosował przemoc wobec swojej żony. Natomiast sąd przedłużył obowiązujący zakaz/nakaz.

Na początku maja br. do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zgłosiła się kobieta, która poinformował, że jest ofiarą przemocy domowej. Sierpeccy policjanci natychmiast przystąpili do działania, aby pomóc osobie dotkniętej przemocą domową. Funkcjonariusze od kobiety przyjęli zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz wszczęli procedurę Niebieskiej Karty, po czym zatrzymali sprawcę przemocy i osadzili go w policyjnym areszcie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na ogłoszenie mężczyźnie zarzutu z art. 207 §1 kk. Natomiast dzielnicowy, aby odseparować mężczyznę od pokrzywdzonej, wydał wobec niego nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia.

W zeszłym tygodniu (17.05.2024 r.) Sąd Rejonowy w Sierpcu na wniosek osoby pokrzywdzonej przedłużył wydany przez Policję nakaz i zakaz dla 38-letniego sprawcy przemocy domowej na kolejne 21 dni.

Policjanci w czasie obowiązywania nakazu i zakazu będą regularnie sprawdzać, czy mężczyzna stosuje się do policyjnych zaleceń. W przypadku ich złamania grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Takie uprawnienia daje policjantom tzw. ustawa antyprzemocowa. Dzięki temu policjant może natychmiast nakazać sprawcy przemocy opuszczenie mieszkania. Ma to na celu szybkie izolowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą i odseparowanie jej od agresora. W każdym przypadku to sprawca przemocy opuszcza mieszkanie.

Asp. Katarzyna Krukowska

 

Powrót na górę strony