Aktualności

Przypominali jak bezpiecznie spędzić wakacje

W poniedziałek przedstawiciele sierpeckiej Komendy Powiatowej Policji spotkali się z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na terenie powiatu sierpeckiego w ramach sportowego obozu tenisa stołowego. Podczas prelekcji wypoczywająca młodzież miała okazję usystematyzować wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wakacji.

Spotkanie miało miejsce w poniedziałek 31 lipca 2017 roku wśród  uczestników obozu sportowego tenisa stołowego wypoczywających na terenie Szkoły Podstawowej w Jeżewie. Podczas spotkania wypoczywająca młodzież miała okazję wysłuchać wielu porad związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem podczas wakacji.

Do korzystania z kąpielisk strzeżonych przez ratowników wodnych oraz przestrzegania regulaminu kąpieliska zachęcał funkcjonariusz sierpeckiej Komendy Powiatowej Policji. Policjant przestrzegał młodych ludzi przed niebezpiecznymi zachowaniami nad wodą, które mogą narazić innych na niebezpieczeństwo. Przypomniał również, że kąpiele w miejscach zabronionych oraz skoki do wody na tzw „główkę” niosą ze sobą ryzyko nie tylko trwałego kalectwa, ale również utonięcia i takich zachowań należy unikać. Funkcjonariusz przypomniał również o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem i pieszo, w tym o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych podczas poruszania się pieszo po zmroku po drogach poza obszarem zabudowanym.

Podczas spotkania przedstawiciele Policji przestrzegali dzieci i młodzież przed niebezpiecznym dla życia i zdrowia ludzkiego działaniem dopalaczy, które wbrew powszechnej opinii, nie stanowią łagodniejszej wersji narkotyków, lecz niejednokrotnie są bardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia. Z uwagi, iż ich skład chemiczny jest systematycznie zmieniany i złożony z substancji nie nadających się do spożycia, wskutek zażycia tych niebezpiecznych środków często dochodzi do zatruć.

Spotkanie było również doskonałą okazja do przypomnienia najmłodszym o zasadach alarmowania i numerach alarmowych, których właściwe użycie w sytuacji zagrożenia może uratować niejedno życie ludzkie.

Powrót na górę strony