Aktualności

Dzielnicowy spotkał się z uczniami „podstawówki”

Dzielnicowy asp. Paweł Kobuszewski spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Zawidzu i rozmawiał z nimi na temat cyberprzemocy. Policjant omówił wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej nieletnich i zwrócił uwagę na wyjątkowo ważny wśród młodych ludzi temat -hejt i mowę nienawiści.

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Zawidzu, spotkał się z uczniami klas IV-VII z miejscowej „podstawówki”. Tematem omawianym podczas zajęć profilaktycznych było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Policjant rozmawiał z młodzieżą na temat zagrożeń, jakie można spotkać w sieci internetowej. Zwracał uwagę, iż sieć jest doskonałym narzędziem do nauki, ale niewłaściwe korzystanie z niej może przysporzyć różne problemy. Mundurowy zwracał uwagę na przestępstwa popełniane za pośrednictwem sieci. Mówił o hejcie oraz cyberprzemocy.

Uczniowie dowiedzieli się także kim zgodnie z przepisami prawa jest nieletni, jakie ma prawa i jakie obowiązki. Dzielnicowy mówił też o zachowaniach, które świadczą o demoralizacji nieletnich i przypominał, że sprawy zdemoralizowanych i łamiących prawo nieletnich rozpatruje sąd.  Funkcjonariusz wskazał również katalog kar, jakie sąd może nałożyć na nieletniego.

Asp. Katarzyna Krukowska

Powrót na górę strony